Thứ Tư, 8/4/2020
Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt
CNLĐ luôn được thụ hưởng nhiều phúc lợi từ hoạt động Tháng Công nhân

Tháng Công nhân năm 2020 (từ 1 - 31/5) diễn ra vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890  - 19/5/2020); kỷ niệm 134 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2020); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong CNVCLĐ lần thứ X, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân với các nội dung cụ thể.

Trong đó hoạt động của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn gồm: Hướng dẫn công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp phát động thi đua “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt”; vận động công nhân, lao động nâng cao năng suất lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho công nhân, lao động; chủ động đề xuất với người sử dụng lao động áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; tích cực giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động.

Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở đề xuất với cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc triển khai và bổ sung Thỏa ước lao động tập thể để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” như: tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo điều kiện làm việc, cải thiện bữa ăn ca...; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chính sách, pháp luật cho đoàn viên, người lao động.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên; tìm kiếm đối tác mới để triển khai chương trình phúc lợi; vận động và phối hợp cùng các đối tác cung cấp các sản phẩm hàng hóa chất lượng, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi.

Tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động như: Thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ, thăm quan, du lịch, nghỉ mát, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở.

Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt”; các doanh nghiệp chăm lo tốt quyền lợi cho công nhân lao động; các công đoàn cơ sở tổ chức tốt các hoạt động chăm lo quyền lợi cho cho công nhân lao động trong Tháng Công nhân 2020.

Một trong những nội dung hoạt động của Tổng LĐLĐVN là đề xuất với Chính phủ tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân, lao động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X; Xây dựng hướng dẫn Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương; tiếp tục hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện các nhiệm vụ tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Mục đích của tổ chức Tháng Công nhân là tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đối với quá trình cách mạng của dân tộc, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng của Bác về công nhân và công đoàn; qua đó tiếp tục phát huy niềm tự hào, khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thông qua các hoạt động, động viên, khích lệ CNVCLĐ cả nước lao động hăng say, nhiệt tình, sáng tạo, tạo nên năng suất cao, hiệu quả tốt, từ đó góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động; Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, thúc đẩy sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, người sử dụng lao động và toàn xã hội trong giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Tổng LĐLĐVN yêu cầu tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 cần thiết thực, hiệu quả, chủ yếu ở các doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và gắn với các hoạt động hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động.

Các cấp công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền, đề xuất người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 cho đoàn viên, người lao động tại cơ sở - là một trong những hoạt động quan trọng của năm, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở...

(laodong.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi