Thứ Tư, 25/5/2022
Kiến nghị có chính sách khuyến khích để công nhân lao động trở lại làm việcTới dự, có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6 nội dung phối hợp

Chương trình phối hợp gồm 6 nội dung, trong đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khuyến khích thói quen đọc sách, rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, phát triển các câu lạc bộ sở thích đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công chức, viên chức, công nhân lao động; triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong công chức, viên chức, công nhân lao động như bài tập thể dục giữa giờ, điểm sinh hoạt văn hóa, đám cưới tập thể, gia đình công nhân văn hóa, văn hóa đọc và các hoạt động văn hóa trực tuyến.

Cùng với đó, hai bên đề xuất giải pháp phát huy các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Cung văn hóa, Nhà văn hóa lao động; kiến nghị các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, địa điểm để công chức, viên chức, công nhân lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. 

Hai bên đặt ra yêu cầu chương trình phối hợp phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch; xác định mục tiêu cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp với từng địa phương, ngành nghề, đối tượng đặc thù, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời. Bên cạnh đó, chương trình phối hợp phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là các đơn vị đầu mối và cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Nâng cao thể lực, sức khoẻ tinh thần cho công nhân, người lao động

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ nhất trí cao với 6 nội dung trong chương trình ký kết giữa hai bên giai đoạn 2021-2026; tin tưởng rằng việc triển khai thực hiện tốt 6 nội dung này từ trung ương đến địa phương cơ sở sẽ giúp “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, xây dựng được môi trường văn hoá lành mạnh, tăng cường các hoạt động thể dục thể thao nhằm nâng cao thể lực và sức khoẻ tinh thần cho công nhân và người lao động.  

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng khẳng định, qua hội nghị, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các bộ, ngành, cơ quan liên quan kiến nghị với Đảng và Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công nhân lao động trở lại làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đảm bảo việc làm, thu nhập và an toàn. Cùng với đó, sẽ kiến nghị cần đề cập đúng mức việc đầu tư các thiết chế văn hoá, thể thao gắn với khu nhà ở, khu lưu trú tiện ích, an toàn, trở thành các quy chuẩn quy phạm có tính chất bắt buộc do nhà nước quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra để các quy định này được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.  

Nhân dịp này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hoá thể thao và du lịch” tới 12 lãnh đạo, cán bộ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” tới 10 cá nhân của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

(laodong.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất