Thứ Tư, 25/5/2022
Hỗ trợ thúc đẩy vai trò, vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núiTại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trọng tâm công tác phối hợp giai đoạn tới là triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tin tưởng: Với sự quyết tâm cao của hai bên và tinh thần đổi mới, Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 sẽ được triển khai một cách đồng bộ, có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Chương trình phối hợp sẽ góp phần tích cực cùng toàn hệ thống chính trị thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đánh giá cao chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua và tin tưởng, chương trình phối hợp sắp tới sẽ gặt hái được nhiều thành công. Trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đối với công tác Hội và sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ các DTTS nhằm hướng tới mục tiêu vận động, tập hợp, nâng cao trình độ, nhận thức cho phụ nữ; tăng cường vai trò, sự tham gia của phụ nữ tại cấp cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ DTTS.

Cụ thể, Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban Dân tộc thống nhất sẽ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ DTTS thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung/chuyên đề về bình đẳng giới, phòng chống các tệ nạn xã hội, nâng cao kiến thức mọi mặt, giới thiệu gương điển hình phụ nữ các DTTS trên các lĩnh vực...

2. Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, biểu dương, khen thưởng người có uy tín, các điển hình phụ nữ DTTS tiêu biểu nhằm tôn vinh, ghi nhận những thành tích, đóng góp và lan tỏa tinh thần nỗ lực, ý chí phấn đấu vươn lên.

3. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc và kiến thức về giới, lồng ghép giới; tập huấn nâng cao năng lực trong công tác vận động phụ nữ DTTS, kỹ năng tuyên truyền, vận động, kiến thức về văn hóa các DTTS Việt Nam.

4. Xây dựng một số mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế như tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã, trong đó chú trọng việc ứng dụng công nghệ 4.0 hỗ trợ phụ nữ DTTS kết nối, xây dựng thương hiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp sạch.

5. Triển khai Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025" theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án hỗ trợ bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em" và các dự án, tiểu dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì.

Được biết, nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự vùng DTTS, Ủy ban Dân tộc và Hội LHPN Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp số 01/CTPH-HLHPN-UBDT ngày 8/01/2014 về công tác vận động phụ nữ DTTS giai đoạn 2014-2016 và giai đoạn 2016-2020.

Chương trình đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ nói chung và công tác phụ nữ vùng DTTS nói riêng. Chương trình đã huy động được đông đảo hội viên, phụ nữ và đồng bào DTTS tích cực hưởng ứng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động như "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo"…

Trong giai đoạn vừa qua, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình nhằm hỗ trợ phong trào phụ nữ, công tác Hội và hội viên vùng miền núi, vùng sâu xa, biên giới như Chương trình vận động ủng hộ Mái ấm tình thương, "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" và gần đây là "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"…

(phunuvietnam.vn) 

 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất