Chủ Nhật, 17/2/2019
Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII)
 
 Đ/c Hà Việt Phong - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã,
Trưởng ban Dân vận Thị ủy phát biểu tại hội nghị

Triển khai những nội dung Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, với vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua, MTTQ các cấp thị xã Sơn Tây tích cực tạo điều kiện để người dân được phát huy quyền làm chủ. Điển hình như trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và phát huy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tính sáng tạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau trong cộng đồng dân cư, tạo ra nguồn lực to lớn đẩy nhạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương nội đồng, xây dựng công trình phúc lợi…đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và xây dựng nông thôn mới. MTTQ các cấp trực tiếp tham gia vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và các tổ hòa giải ở cơ sở nhiều nơi hoạt động hiệu quả, phát huy được được quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân tại địa bàn dân cư. Qua các buổi giám sát, đã chỉ ra những ưu điểm nên phát huy và những tồn tại cần khắc phục trong việc thực thi các chính sách, pháp luật của đơn vị, cơ quan được giám sát, đồng thời kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, từng bước góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách và tạo niềm tin đối với nhân dân.

Những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) “Về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm, song đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân; Nhân dân tích cực hơn trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; quyền làm chủ của Nhân dân, các hình thức dân chủ được mở rộng và phát huy...Việc thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh.

Nhân dịp này 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) “Về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” đã được Ban Thường vụ Thị ủy khen thưởng./.

Nguồn: mttqhanoi.org.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất