Thứ Năm, 23/5/2019
Tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị, trong tổ chức thực hiện đợt thi đua phải có kế hoạch cụ thể, sơ kết, tổng kết để bảo đảm tính liên tục và kế thừa; đồng thời bảo đảm tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Nội dung chính, gồm: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật và khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và các hoạt động xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến lề lối làm việc...

Thi đua thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018 và 2019 của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam với trọng tâm là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh;...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; coi trọng công tác tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đợt thi đua được tổ chức thực hiện từ ngày 1-9-2018 đến tháng 9-2019 và chia thành hai giai đoạn...

PV

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất