Thứ Năm, 18/4/2019
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang làm việc với UBND Tp. Mỹ Tho

 Quang cảnh buổi làm việc

Theo đánh giá chung, trong năm 2018, các cấp uỷ chính quyền trên địa bàn thành phố Mỹ Tho rất quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường tập trung thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh số 34 năm 2007 của Quốc hội, Nghị định số 04 năm 2015 của Chính phủ, qua đó các đơn vị hành chánh đều có xây dựng kế hoạch, chương trình, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nhận thức đúng đắn việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân vận thông qua việc kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, nội quy, quy chế và các mặt hoạt động của cơ quan, đồng thời nắm bắt được các quyền, nghĩa vụ đối với các kế hoạch, công tác, quyền được biết về các hoạt động kinh phí, ngân sách, công tác cán bộ, đề xuất ý kiến đối với người đứng đầu cơ quan và nghĩa vụ thực hiện các nhiệm vụ, công tác được giao. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại của nhân dân được thực hiện nhanh chóng, đúng luật. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh gắn với việc xây dựng quy chế dân chủ được thực hiện tốt. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật của nhà nước, kế hoạch hoạt động của cơ quan cho nội bộ và nhân dân biết theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân kiểm tra”.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Long Thôn – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Tiền Gang cho rằng kết quả công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn thành phố Mỹ Tho ngày càng đi vào chiều sâu, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền, từ đó tình hình trật tự xã hội đi vào ổn định, kinh tế phát triển. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý thành phố Mỹ Tho cần quán triệt mạnh mẽ việc thực hiện dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ./.

Nguồn: thtg.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất