Thứ Ba, 25/2/2020
Hậu Giang: Làm tốt hơn vai trò tham mưu cho cấp ủy thực hiện công tác dân vận

 Ban Dân vận Tỉnh uỷ Hậu Giang tặng giấy khen cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc
trong cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019 (chặng 2)

Trong quý, hệ thống dân vận các cấp tỉnh Hậu Giang đã  làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận trong cả hệ thống chính trị bám sát kế hoạch, chương trình công tác. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, đặc biệt về xây dựng nông thôn mới.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phản ánh khá kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, xây dựng thêm nhiều mô hình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống đoàn viên, hội viên và Nhân dân; quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở.

Ban dân vận các cấp cũng tham mưu tổ chức 12 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, có 2.657 đại biểu tham dự, qua đó ghi nhận và chỉ đạo giải quyết 8.669 ý kiến, phản ánh, kiến nghị về khó khăn, bức xúc của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên ở cơ sở. Mở 7 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, cập nhật kiến thức dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cho 752 học viên là cán bộ ở cơ sở.

Cùng với đó, công tác dân vận chính quyền được tăng cường, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, xây dựng nhiều mô hình chính quyền thân thiện; quan tâm phát huy dân chủ ở cơ sở, hòa giải trong nội bộ Nhân dân; kịp thời giải quyết hầu hết yêu cầu, khiếu nại của dân ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nhân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, đề nghị thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp các ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; kiểm tra công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quan tâm thực hiện tốt việc phát triển đoàn viên, hội viên. Ban dân vận cấp huyện tham mưu thường trực cấp ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019); tham mưu nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020...

Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức trao giải thưởng chặng 2 Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019 cho 10 tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi./.

(baohaugiang.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi