Thứ Ba, 26/5/2020
Đảng bộ EVNNPC: Phát huy tốt vai trò đầu não trong mọi hoạt động

Cung ứng đủ điện với chất lượng tốt

Để xứng đáng với truyền thống và danh hiệu “Anh Cả đỏ” của ngành Điện, trong kế hoạch 5 năm (2016-2020), EVNNPC đã đặt ra mục tiêu: “Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương; Nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu đến năm 2020, EVNNPC phát triển ngang tầm các Tổng công ty phân phối điện khu vực Đông Nam Á; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động; đồng thời làm tiền đề cho kế hoạch phát triển bứt phá trong 5 năm tiếp theo (2020-2025)”. Thực hiện vai trò Đảng lãnh đạo toàn diện, những năm qua, Đảng uỷ EVNNPC đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo những chuyển biến rõ nét trong hoạt động, góp phần đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc.  

5 năm qua, các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Tổng công ty liên tục tăng ở mức cao. Điện thương phẩm tăng trưởng bình quân từ 11% - 14%/năm, doanh thu thực hiện năm sau cao hơn năm trước, chi phí được kiểm soát chặt chẽ ở từng đơn vị trực thuộc. Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu tối ưu hoá chi phí; hoạt động sản xuất – kinh doanh hàng năm đều có lãi, tỷ lệ tổn thất điện giảm giảm dần từ 7,4% năm 2014 xuống còn 5,4% năm 2018; các chỉ tiêu thu nộp ngân sách, lợi nhuận đều đạt ở mức cao. Thu nhập của người lao động đảm bảo năm sau cao hơn năm trước, tăng khoảng từ 8% - 10%/người/năm.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về Điện khí hoá nông thôn, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, tính đến tháng 11/2018, các đơn vị trực thuộc EVNNPC đã đưa điện về đến 100% xã và 98,5 % hộ dân nông thôn. Đáng chú ý, Tổng công ty đã cấp điện cho 100%  huyện đảo trên địa bàn gồm: Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh), Cát Hải, Bạch Long Vĩ (Hải Phòng)… Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu định canh, định cư, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, bảo vệ giữ vững an ninh biên giới; bộ mặt nông thôn, miền núi phía Bắc thay đổi từng ngày.

Bên cạnh đó, thực hiện cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Đảng ủy EVNNPC đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh điện năng. Các công nghệ tiên tiến như Trung tâm điều khiển xa, trạm biến áp không người trực, sửa chữa điện hotline; công tơ điện tử đo xa; cung cấp 100% dịch vụ điện năng trực tuyến… đã được các công ty điện lực triển khai, mang lại hiệu quả cao. Cùng với đó, tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769 hoạt động 24/7, với lực lượng điện thoại viên chuyên nghiệp, thân thiện sẵn sàng tiếp nhận, giải đáp mọi yêu cầu, thắc mắc của khách hàng… Hình ảnh EVNNPC tận tâm, chuyên nghiệp, hiện đại đã và đang ngày càng lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Chia sẻ về sự đổi mới của EVNNPC, ông Thiều Kim Quỳnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty cho hay, bên cạnh việc giữ gìn truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, EVNNPC đã và đang xây dựng một nền tảng văn hóa doanh nghiệp mạnh với thông điệp “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình” với tinh thần “Đổi mới - Hành động - Chuyên nghiệp - Hiệu quả” và khẩu hiệu hành động “Vì niềm tin của bạn”. Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc cũng đã khởi động chương trình “Hành trình văn hóa” với hi vọng tạo nên sự thay đổi có tính bước ngoặt cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý, góp phần xoay chuyển tư duy quản trị trong tiến trình xây dựng EVNNPC vững mạnh trên 3 trụ cột: Con người - Quy trình - Công nghệ…

Đổi mới, sáng tạo trong xây dựng Đảng

Với quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn mới, công tác xây dựng Đảng luôn được EVNNPC luôn chú trọng. Các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đã được Đảng ủy Tổng công ty tổ chức phổ biến kịp thời cho đảng viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt; giúp đảng viên xác định lập trường, tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nêu cao ý thức trách nhiệm cá nhân, tính chủ động, tự giác trong công việc, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”...

Đồng chí Thiều Kim Quỳnh cho biết, tại Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định phải “Sớm xây dựng chiến lược cán bộ của thời kỳ mới” và Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Sau khi được học tập, nghiên cứu Nghị quyết, Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng công ty đã có nhận thức đúng, đầy đủ và vận dụng vào thực tiễn tại Tổng công ty về công tác cán bộ.

Theo đó, Đảng uỷ Tổng công ty thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát về công tác cán bộ, hoàn thiện các tiêu chuẩn quy định về chức danh cán bộ, bố trí sử dụng cán bộ; thực hiện trẻ hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ... Hàng năm, Đảng ủy EVNNPC đều tiến hành rà soát, quy hoạch cán bộ để tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và người lao động phấn đấu; xây dựng và thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, với nhiều chương trình đào tạo nhằm phát huy hiệu quả, năng lực, trình độ của CBCNV...

“Có làm tốt công tác cán bộ, doanh nghiệp mới có sự đổi mới, phát triển bền vững và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Từ những kinh nghiệm thực tiễn, EVNNPC đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế về công tác cán bộ, các Quy chế, Quy định và Quy trình làm hành lang cho công tác tổ chức thực hiện xuyên suốt và có hiệu quả tích cực về công tác cán bộ từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên”, ông Thiều Kim Quỳnh cho biết thêm.

Bên cạnh đó, một trong những hoạt động nổi bật của Đảng bộ EVNNPC đó là công tác kết nghĩa với các đơn vị bạn. Điển hình, đầu tháng 12/2018, Đảng bộ EVNNPC đã kết nghĩa Chi bộ Vụ Dân tộc (thuộc Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội). Hoạt động này có ý nghĩa tích cực, để hai đơn vị cùng hỗ trợ nhau trong phát triển công tác Đảng, để cùng hướng về cơ sở, chăm lo cho người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đánh giá về vai trò của Đảng bộ EVNNPC, ông Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội khẳng định, trong những năm qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy EVNNPC đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Tập đoàn và và Đảng ủy Khối giao phó, trong việc đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của 27 tỉnh, thành phố phía Bắc.

“Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy EVNNPC đã lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của Khối. Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ nghiêm kỹ luật trong Đảng, hầu hết các tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh”, ông Thành cho hay.

Với những thành quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ EVNNPC được Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đánh giá là Đảng bộ cơ sở Trong sạch vững mạnh tiêu biểu liên tục từ năm 2015-2017; hơn 85% Đảng bộ bộ phận, chi bộ Đảng trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh...

Với một đội ngũ chuyên nghiệp và tinh nhuệ, Đảng bộ EVNNPC đã và đang thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, đưa EVNNPC vững bước đi lên trong hành trình trở thành một doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á; xứng đáng với truyền thống và danh hiệu “Anh Cả đỏ” của ngành Điện lực Việt Nam….

TK

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi