Chủ Nhật, 19/9/2021
Không được vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ
 
Chị Mai Thị Thắng đã nhận được 1,5 triệu đồng hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19,
giờ làm trông trẻ cho người thân đi làm tại nhà máy.

 

Theo nội dung công điện, trong thời gian triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, có tình trạng một vài nơi vận động không nhận kinh phí hỗ trợ, không đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác chi trả hỗ trợ cho người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định; chỉ đạo cán bộ cơ sở tuyệt đối không được vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm (nếu có).

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân trên địa bàn bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng bỏ sót, chi sai đối tượng và sử dụng ngân sách trái quy định pháp luật.

Được biết, đến thời điểm này, Bưu điện cùng các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã cấp phát 480 tỷ đồng hỗ trợ người có công, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp do khăn do đại dịch Covid-19.

Công điện cũng yêu cầu các ngành, địa phương hướng dẫn cụ thể những người dân tự nguyện không nhận hỗ trợ và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ cho người dân tại cơ sở, bảo đảm để người dân được tiếp cận đúng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

(nhandan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi