Chủ Nhật, 25/8/2019
Tuyên Quang tiếp tục thực hiện Năm Dân vận chính quyền
 

Bộ phận “Một cửa” thị trấn Na Hang tạo thuận lợi cho người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính được tỉnh xác định là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền thời gian qua. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chính quyền các cấp tiếp tục rà soát, bãi bỏ những TTHC, quy định gây phiền hà cho nhân dân; thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Trong năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục thông qua phương án đơn giản hóa đối với 19 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đăng ký và giảm thời gian giải quyết đối với 580 thủ tục hành chính của các sở, ngành thuộc tỉnh; 378 thủ tục của UBND huyện, thành phố. Việc giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính bình quân đạt trên mức 30%, một số lĩnh vực giảm từ 50% đến 83% thời gian giải quyết so với quy định. Cùng với đó, các đơn vị đã cung cấp 735 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 52 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 99% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đảm bảo thời gian quy định. Có 18 sở, ngành, 7 huyện/thành phố, 62 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dấu ấn trong thực hiện dân vận chính quyền ở tỉnh Tuyên Quang còn thể hiện ở việc thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, trong năm 2018, toàn tỉnh đã tiếp 2.911 lượt công dân, kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp đến các cơ quan Nhà nước. Huyện Na Hang là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã thực hiện gần 50 cuộc đối thoại với người dân, chủ yếu tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng, chỉnh trang thị trấn Na Hang trở thành đô thị loại 4. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Na Hang cho biết, không chỉ tổ chức đối thoại tập trung, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nếu trường hợp nào vướng mắc, cán bộ phải đến từng hộ giải thích thỏa đáng. Cán bộ tại bộ phận một cửa của huyện, của thị trấn Na Hang nắm vững các chính sách để giải thích cho dân hiểu khi đến giao dịch. Qua đó, nhằm tạo sự đồng thuận của dân trong bàn giao mặt bằng cho nhà nước và để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, hạn chế tối đa khiếu nại vượt cấp. Nhờ đó, hầu hết các hộ dân đều chấp nhận các phương án đền bù, hỗ trợ, sẵn sàng bàn giao đất, ủng hộ chính quyền trong việc tổ chức chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Những kết quả bước đầu trong "Năm Dân vận chính quyền" 2018 đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Năm 2019, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã ký kết kế hoạch phối hợp về thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”, trọng tâm là đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài; tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Để "Năm dân vận chính quyền" 2019 tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức về vai trò quan trọng của công tác dân vận chính quyền, từng bước xây dựng bộ máy cơ quan, công sở thân thiện, gần gũi trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng chính quyền hành động và phục vụ từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn… 

Ngọc Hưng/ baotuyenquang.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất