Thứ Tư, 8/7/2020
Đưa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam khóa VII vào cuộc sống
 
Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu khai mạc Hội nghị


Trong thời gian 1,5 ngày, hội nghị được nghe các báo cáo viên là các Phó Chủ tịch truyền đạt 3 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội khóa (VII) về xây dựng Hội NDVN trong sạch, vững mạnh. Cụ thể: Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính giới thiệu Nghị quyết 06-NQ/HNDTW của BCH Trung ương Hội về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội NDVN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam giới thiệu Nghị quyết 05 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội NDVN; Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định giới thiệu Nghị quyết 04 về đẩy mạnh xây dựng chi Hội ND nghề nghiệp, tổ Hội ND nghề nghiệp.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Thào Xuân Sùng khẳng định: Đại hội VII Hội NDVN đề ra mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Để làm được điều đó thì phải xây dựng Hội NDVN trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt của Hội. Đây là 3 Nghị quyết hết sức quan trọng trong tình hình mới.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng để các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân cả nước nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của 3 Nghị quyết, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Hội thông qua.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng yêu cầu các báo cáo viên nhấn mạnh vào các nhiệm vụ và giải pháp; các học viên tập trung lắng nghe để nắm chắc những tình hình, nguyên nhân, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết và tư duy đúng hướng trong thời đại quá tải thông tin hiện nay. Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tọc, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức thắng lợi 3 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội NDVN khóa VII.

Sau hội nghị này, Trung ương Hội sẽ tiếp tục triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết ở 6 cụm thi đua công tác hội và phong trào nông dân tại 6 khu vực. Đồng thời, các tỉnh, thành Hội cũng sẽ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết.

(danviet.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi