Thứ Bảy, 25/5/2024
Tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 và biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc
 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao kỷ niệm chương
cho đại diện những hợp tác xã tiêu biểu.
 

 

Tới dự Lễ tôn vinh có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Cùng tham dự Lễ tôn vinh còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan báo chí.

Đặc biệt, tại Lễ tôn vinh có sự có mặt của 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và 63 đại diện của các hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc.

Phát biểu tại Lễ tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, các cấp Hội Nông dân có vai trò quan trọng trong việc tổ chức vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Trong những năm qua các cấp Hội đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Từ thực tiễn phong trào thi đua yêu nước ấy, đã xuất hiện lớp nông dân điển hình xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, tham gia bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc, nhiều hợp tác xã tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp; dịch vụ...

Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nhiều nông dân gương mẫu hiến đất; đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Nông dân Việt Nam xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu đã đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, hình thành chuỗi sản xuất đa giá trị, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

 
Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng
trao danh hiệu cho các nông dân Việt Nam xuất sắc.
 

 

Phát biểu tại Lễ tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc và 63 hợp tác xã tiêu biểu, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định: Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Đảng, Nhà nước ta. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định việc xây dựng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh" với tinh thần là: Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức hợp lý; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ.

"Qua nghe báo cáo của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và xem phim tư liệu cho thấy: Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng và phát triển của đất nước. Kinh tế nông nghiệp tăng trưởng nhanh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững diễn ra phong phú và sôi nổi, mang lại nhiều kết quả thiết thực", đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "100 nông dân xuất sắc và 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh hôm nay là những đại diện xuất sắc nhất trong hàng triệu nông dân tiêu biểu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế, là những tấm gương người thực, việc thực, đầy sức thuyết phục trong cộng đồng".

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đạt được của Hội Nông dân Việt Nam, của mỗi cán bộ, hội viên nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp trong những năm qua", đồng chí Trần Thanh Mẫn nói.

Năm 2023 là năm đầu tiên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập.

Lần đầu tiên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp các bộ, ngành bình chọn các hợp tác xã tiêu biểu do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền vận động, hướng dẫn thành lập. Đồng thời, việc bình chọn, biểu dương khen thưởng những hợp tác xã làm ăn hiệu quả tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể.

Bên cạnh đó, đây cũng là hoạt động góp phần lan tỏa, khuyến khích thu hút nhiều nông dân tham gia vào các thành phần kinh tế tập thể, nhất là mô hình hợp tác xã, từ đó hình thành các chuỗi liên kết sản xuất quy mô lớn, chuyên nghiệp và hiệu quả.

(nhandan.vn)  

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất