Thứ Bảy, 23/2/2019
TX Quảng Yên: 100% xã, phường thành lập cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH

 Đồng chí Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quảng Yên trao Quyết định thành lập Bộ phận tham mưu giúp việc chung cho Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị phường Yên Hải.
 

Bộ phận Khối cấp xã có chức năng là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã. Việc thành lập cơ quan Khối cấp xã nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ toàn khối. Đồng thời, việc xây dựng Bộ phận Khối còn nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ; khắc phục tình trạng chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức, bộ máy của Bộ phận khối cấp xã, phường bao gồm: Lãnh đạo bộ phận khối; Tổ tuyên truyền, vận động; Tổ tổng hợp. Bộ phận khối xây dựng quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ và phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò tập trung hành động thống nhất trong toàn Khối; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyễn Chiến/Báo Quảng Ninh điện tử

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất