Thứ Sáu, 24/5/2019
Quảng Ninh: Dân vận tốt thúc đẩy phong trào thanh niên
 
 ĐVTN TP Cẩm Phả tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị. 
Ảnh: Hoàng Giang


Đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết: Muốn đoàn kết, tập hợp đông đảo ĐVTN tham gia các hoạt động của đoàn thì tổ chức Đoàn, các cấp bộ Đoàn khi xây dựng các hoạt động của mình cần phải bám sát nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN. Trong đó, mục đích của phong trào thanh, thiếu niên luôn được xác định là phải đáp ứng thiết thực lợi ích của tuổi trẻ: Không chỉ đơn thuần là lợi ích về vật chất, mà phải là nhu cầu được trải nghiệm, được học tập, được cống hiến, tin tưởng và được trưởng thành; cổ vũ, hỗ trợ thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động để lập thân, lập nghiệp… Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Với nhận thức đó, công tác dân vận của Đoàn được thể hiện rõ nét trong các hoạt động mang “màu sắc” riêng của tuổi trẻ như phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, tiếp sức mùa thi, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới…, được tiến hành trên các quan điểm chỉ đạo đối với công tác dân vận của Đảng, kết hợp hài hòa quyền lợi và nghĩa vụ thanh niên.

Trên cơ sở các định hướng của đoàn cấp trên, các cấp đoàn cơ sở chủ động đề xuất, xây dựng nội dung, phương thức sinh hoạt bám sát với tình hình thực tế mỗi địa phương. Cụ thể, ở vùng nông thôn còn nhiều khó khăn thì đẩy mạnh các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, phòng chống tệ nạn xã hội... Đối với khu vực đô thị, hoạt động đoàn tập trung vào nội dung tình nguyện, xung kích hướng về cộng đồng, phát triển kỹ năng sống cho ĐVTN. Nổi bật như các công trình, phần việc thanh niên: Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng sâu, vùng xa của các Đoàn Thanh niên bệnh viện; vận động xã hội hóa các suất quà, kinh phí để thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; triển khai mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao… Qua đó nhằm định hướng tư tưởng và xây dựng lối sống lành mạnh; sống có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội trong thanh niên.

Tìm hiểu tại TX Quảng Yên, chúng tôi được đồng chí Bùi Thị Quỳnh Nga, Phó Bí thư Thị Đoàn, cho biết: Thời gian qua, Thị Đoàn luôn chú trọng việc chủ động khảo sát, tìm hiểu nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của ĐVTN để xây dựng các hoạt động thiết thực, như: Tư vấn chọn trường, định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường THPT, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ thanh niên về vốn vay đầu tư sản xuất; tạo nhiều sân chơi lành mạnh phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu niên; đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín, văn hoá phẩm độc hại, tệ nạn xã hội… Các hoạt động phong trào của Đoàn, nhất là các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các công trình, việc khó… đều được cấp ủy, chính quyền địa phương ủng hộ, tin tưởng giao cho thanh niên đảm nhận. Qua đó, giúp thế hệ trẻ trưởng thành hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn không ngừng rèn luyện đội ngũ cán bộ đoàn đủ tâm, sức, trí tuệ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phong trào thanh niên nói riêng và công tác dân vận nói chung; tập trung củng cố, phát triển đội ngũ cốt cán, nòng cốt trong lực lượng thanh niên. Từ đó, hình ảnh của tổ chức Đoàn trong góc nhìn của xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân được nâng cao hơn; phương thức tập hợp thanh niên của Đoàn cũng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Hoàng Giang/ baoquangninh.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất