Thứ Tư, 8/12/2021
Kiện toàn Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương
 
Quang cảnh phiên họp 


Dự phiên họp có đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban: Nguyễn Phước Lộc, Nguyễn Lam.

Cùng dự phiên họp còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù, các hội quần chúng; thành viên và tổ thư ký của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương, đại diện cán bộ, chuyên viên của Ban Dân vận Trung ương.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Hiện nay, các tổ chức quần chúng đại diện cho nhân dân đang tiếp tục được mở rộng, tăng thêm số lượng. Trên cả nước hiện  có hơn 70 ngàn hội quần chúng được cấp phép hoạt động; có 31 hội đặc thù ở trung ương và hơn 500 hội đặc thù ở địa phương. Tiếng nói của các hội quần chúng rất quan trọng vì vậy Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương cần phải tiếp tục thay đổi nâng cao chất lượng, thiết thực và thực chất hơn, để tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những kiến nghị của nhân dân, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Đây là lần kiện toàn thứ 2 của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương. Việc kiện toàn Hội đồng là bước quan trọng, thành viên của Hội đồng đều là các đồng chí đứng đầu các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù, các hội quần chúng.

 
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại phiên họp.
 

 

Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ thành viên của Hội đồng. Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn sau khi được kiện toàn, Hội đồng sẽ phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác vận động quần chúng của Đảng.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo chuyên đề “Mạng xã hội - những vấn đề liên quan đến hội quần chúng”.

Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác