Thứ Tư, 8/12/2021
Thái Bình: Lấy lợi ích, sự hài lòng của người dân là mục tiêu quan trọng nhất trong thực hiện công tác dân vận của chính quyền

 Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Hà Ngọc Anh, Nguyễn Phước Lộc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành: Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình; lãnh đạo các địa phương trong tỉnh.

Báo cáo do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trình bày đã nêu: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác dân vận của chính quyền và “Năm dân vận chính quyền” năm 2019, đến nay, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước của tỉnh đã có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ nét. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan chính quyền về công tác dân vận được nâng lên. Vai trò công tác vận động quần chúng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương được khẳng định, phát huy. Sự phối hợp giữa chính quyền với các cơ quan dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh ngay từ cơ sở. Công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được tăng cường, đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Công tác dân vận chính quyền thực hiện có hiệu quả đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định và đạt được những kết quả khá tích cực. Nổi bật là: Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số. Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặt dù bị ảnh hưởng rất nặng nề của Dịch tả lợn Châu Phí song kinh tế của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng khá; GRDP tăng 9,3%; tổng giá trị sản xuất tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh, cao gấp 1,6 lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh cả về số lượng dự án và vốn đầu tư. Nhiều công trình giao thông lớn, có tính liên vùng được triển khai đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho lưu thông, hợp tác phát triển kinh tế giữa Thái Bình với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với 263/263 xã (đạt 100% về số xã) và 7/7 huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; 100% người dân ở khu vực nông thôn được cung cấp, sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt và đời sốngiểm y tế; 97,5% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 38,5 giường, gấp 1,5 lần mức bình quân chung của cả nước. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 3,35%, gần bằng một nửa mức bình quân chung của cả nước. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an sinh xã hội được bảo đảm. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm các nội dung Đoàn kiểm tra quan tâm, nhất là về một số kết quả nổi bật trong thực hiện công tác dân vận chính quyền của tỉnh thời gian qua. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận chính quyền theo chỉ đạo của Trung ương; ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy chế về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Thái Bình là tỉnh nông nghiệp thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng, diện tích 1.586 km2, dân số trên 1,8 triệu người, có 08 đơn vị hành chính cấp huyện và 286 đơn vị hành chính cấp xã. Đảng bộ tỉnh Thái Bình có 13 tổ chức đảng cấp trên cơ sở, gồm 08 đảng bộ huyện, thành phố và 05 đảng bộ trực thuộc; có 742 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 477 đảng bộ cơ sở, 256 chi bộ cơ sở; tổng số có 107.837 đảng viên.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân. Duy trì nghiêm chế độ tiếp công dân, kịp thời giải quyết những bức xúc của người dân; duy trì tốt hoạt động đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân. Đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Tỉnh uỷ chỉ đạo bí thư cấp uỷ, chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp tập trung giải quyết, xây dựng kế hoạch giải pháp cụ thể giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Hiện nay, 100% thủ tục hành chính đã được đưa ra thực hiện tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện; đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên toàn tỉnh; cắt giảm ổn định 50% thời gian giải quyết các thủ tục so với quy định hiện hành của Nhà nước; đang triển khai xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo phương châm “5 tại chỗ” tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện. Thực hiện luân chuyển cán bộ đối với các vị trí nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên duy trì chế độ chất vấn, trả lời chất vấn trong cấp ủy. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra một số nội dung, trong đó đề nghị Quốc hội, Chính phủ kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời một số nội dung trong các luật để tránh mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình thực thi; có cơ chế, chính sách phù hợp để các địa phương huy động hiệu quả nguồn lực trong nhân dân; quan tâm tháo gỡ khó khăn trong việc sắp xếp vận hành thông suốt, hiệu qủa tổ chức bộ máy hành chính ở cơ sở.


 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách người có công, an sinh xã hội…

Về kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao công tác dân vận chính quyền tỉnh Thái Bình có nhiều chuyển biến tích cực; có quyết tâm cao, đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở lấy lợi ích, sự hài lòng của người dân là mục tiêu quan trọng nhất trong thực hiện công tác dân vận chính quyền. 

Tỉnh ủy Thái Bình đã nghiêm túc, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận; nhận thức về trách nhiệm thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị và trong nhân dân tiếp tục được nâng cao. Sự phối hợp các cấp, các ngành trong thực hiện công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền ngày càng nền nếp, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp gương mẫu thực hiện nêu gương về tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy, tác động tích cực đến thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo đồng thuận cao trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.  

Thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Thái Bình tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống của nhân dân; nâng cao tính bền vững, tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá trong phát triển nông nghiệp mà tỉnh đã đề ra. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp dân, đối thoại với dân, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng thời chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật. Công khai, minh bạch, phát huy dân chủ trong quá trình triển khai các chính sách, dự án, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Không ngừng nâng cao nhận thức, đạo đức công vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng tỉnh Thái Bình phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, tạo đồng thuận cao, xứng đáng là tỉnh tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, chăm lo nâng cao đời sống nhân dân./. 

Hoàng Trang

 

 

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi