Thứ Bảy, 28/5/2022
Phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

Tham gia chủ trì Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).

 
Quang cảnh Hội nghị


Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo, đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ương:
Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Ngoài nước, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã trình bày báo cáo công tác về NVNONN và một số vấn đề đặt ra trong đó nêu rõ, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị được ban hành đã tạo bước chuyển biến tích cực về tư duy cũng như sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các bộ, ban, ngành, đặc biệt là các địa phương trong công tác đối với NVNONN. Bộ Ngoại giao đã chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai công tác đối với NVNONN trên các lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đem lại những đổi thay tích cực trong cộng đồng.

Cộng đồng 4,5 triệu NVNONN ngày càng ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại. Các hội đoàn NVNONN ngày càng được củng cố về mặt tổ chức, đóng vai trò quan trọng trong đoàn kết cộng đồng, giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước. Hiện có khoảng 500 hội đoàn NVNONN trên toàn thế giới, bao gồm các hội đoàn người Việt, hội doanh nhân, trí thức, sinh viên, hội đồng hương, các hội theo ngành nghề, sở thích, giới tính... Thời gian gần đây, xu hướng trở về quê hương lập nghiệp của kiều bào thế hệ trẻ cũng ngày càng tăng, kiều bào đã thành lập các mạng lưới kết nối cộng đồng doanh nhân, trí thức trong và ngoài nước như Mạng lưới kiều bào trẻ, Mạng lưới đổi mới sáng tạo… Bên cạnh đó, cùng với việc vai trò, vị thế và kinh tế đất nước đi lên cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cộng đồng NVNONN đã thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, cộng đồng NVNONN vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như địa vị pháp lý chưa ổn định; tình trạng tội phạm của NVNONN tại một số địa bàn có xu hướng tăng về số lượng cũng như tính chất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam; công tác hội đoàn và chuyển giao thế hệ còn tồn tại nhiều vấn đề. Đồng thời, kiều bào cũng mong muốn Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các thế hệ ngày càng gắn bó với quê hương, nổi bật là các vấn đề liên quan đến quốc tịch, chính sách thu hút nguồn lực kiều bào và vấn đề đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh công tác vận động NVNONN luôn là vấn đề được quan tâm xuyên suốt và là nhiệm vụ chiến lược trong công tác dân vận của Đảng. Những năm qua, công tác thể chế hóa chính sách, pháp luật về công tác NVNONN đã được Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Cán sự Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan triển khai tương đối toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ và vận động kiều bào có nhiều đổi mới tích cực, đa dạng và thiết thực hơn, kết hợp được nhiều loại hình hoạt động trong và ngoài nước.

 
 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định những kết quả đạt được trong công tác đối với NVNONN là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới của Đảng, sự nỗ lực của Nhà nước, của các cơ quan tổ chức trong đó có vai trò quan trọng của Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao. Các ban, bộ ngành, địa phương, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã không chỉ tăng cường phối hợp triển khai các chỉ thị, kết luận của Đảng mà còn trực tiếp tổ chức thực hiện nhiều nội dung theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với NVNONN, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trong tình hình mới theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

Trên cơ sở những hạn chế còn tồn tại trong công tác vận động NVNONN và những thách thức trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các bộ, ban, ngành tập trung trao đổi các biện pháp cụ thể để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và phát huy vai trò của NVNONN là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi các vấn đề mà kiều bào quan tâm nhằm không ngừng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong đó nổi bật là các vấn đề liên quan đến quốc tịch, chính sách thu hút nguồn lực kiều bào và tăng cường đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh công tác về NVNONN luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo cấp cao, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

 
 Đồng chí Phạm Bình Minh phát biểu kết luận tại Hội nghị


Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao sự quan tâm, tham gia, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, đặc biệt là trong việc xây dựng các chính sách đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của kiều bào liên quan đến các vấn đề như thường trú, xuất nhập cảnh, mua nhà, quốc tịch, đầu tư,… Thời gian qua nhiều văn bản đã được ban hành thể hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tạo điều kiện cho kiều bào, nhờ đó, cộng đồng NVNONN ngày một gắn bó hơn với quê hương, kể cả thế hệ trẻ và trở thành nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành quan tâm, giải quyết các vấn đề bà con kiều bào quan tâm. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật tạo hành lang pháp lý thuận lợi để NVNONN về đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cống hiến tri thức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc nhập, trở lại quốc tịch. Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ để cộng đồng NVNONN gắn bó hơn với đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việc giải quyết các vấn đề trên cần quán triệt tinh thần của các chủ trương được nêu tại Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trong tình hình mới giai đoạn 2016-2020.

Tin và ảnh: Ngọc Mai

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất