Thứ Sáu, 28/1/2022
Lấy sự hài lòng của người dân là trọng tâm của công tác dân vận

 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt Tỉnh ủy Bến Tre, đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” chín tháng đầu năm 2019 với nhiều kết quả khả quan. Trong đó, tiếp thu tinh thần chỉ đạo tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số 06 – NQ/TU, ngày 7-12-2018 “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019” và công tác dân vận chính quyền những năm tiếp theo.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019, gắn với tăng cường, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của ban Chấp hành T.Ư, khóa XI.

Công tác lãnh đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre có sự đổi mới về phương pháp, phong cách; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tập trung thực hiện đồng bộ chủ đề “Tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá” với những nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu, giải pháp phù hợp; đặc biệt quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị; chấn chỉnh công tác tiếp dân, bảo đảm phân công rõ thời gian, rõ việc, rõ trách nhiệm trong phối hợp giải quyết những vấn đề dân sinh, chăm lo đời sống nhân dân.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao Bến Tre triển khai sớm, đã thực hiện vấn đề ý thức xây dựng phương châm tốt trong giải quyết quan hệ giữa chính quyền và nhân dân, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và thực hiện rất bài bản. Trong đó, nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với vấn đề dân vận chính quyền; nêu cao tinh thần trách nhiệm của Ban cán sự Đảng UBND các cấp và đã cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban Dân vận T.Ư để có những kế hoạch, chương trình về dân vận chính quyền cụ thể.

Lựa chọn ba nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong dân vận chính quyền là nông thôn mới; phát huy dân chủ tạo đồng thuận; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Vấn đề, giải quyết khiếu nại tố cáo, hòa giải cơ sở, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Đồng chí Trương Thị Mai chỉ đạo, trong thời gian tới tỉnh Bến Tre cần quan tâm các vấn đề như: tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức mà đặc biệt của người đứng đầu; luôn luôn lấy cuộc sống của người dân, sự hài lòng của người dân là trọng tâm của công tác dân vận.

Đồng thời, tạo không gian để Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội, nhân dân tham gia đóng góp trong công tác dân vận; tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại; chủ động không để xảy ra điểm nóng tại Bến Tre.

Đồng chí Trương Thị Mai chúc tỉnh Bến Tre hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ cả nhiệm kỳ đã đề ra, và xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân./.

(nhandan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi