Thứ Sáu, 28/1/2022
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết tại Mộc Châu

 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết tại Mộc Châu

Thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, huyện Mộc Châu đã tập trung nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đúng đầu; có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ và kiểm tra đánh giá năng lực đối cho cán bộ công chức, viên chức; tăng cường phòng ngừa sai phạm trong tổ chức đảng, đảng viên ở 6 lĩnh vực và 20 sai phạm thường gặp; hiện nay tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đảm bảo theo đúng tinh thần của Nghị quyết.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18,  huyện Mộc Châu đã giảm 13 phòng ban xuống còn 11 phòng, ban; giảm từ 72 tổ chức cơ sở đảng xuống còn 48 tổ chức cơ sở đảng; giảm từ 226 bản, tiểu khu xuống còn 196 bản tiển khu, 100% bản đều có tổ chức cơ sở đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 19, huyện Mộc Châu đã sáp nhập 4 đơn vị khối nông nghiệp thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp; thành lập Trung tâm Truyền thông văn hóa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa- thông tin với Đài TT-TH huyện. Trong lĩnh vực giáo dục đã giảm từ 67 trường học xuống còn 42 trường.

Đoàn công tác của Trung ương đánh giá cao việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Mộc Châu, đồng thời đề nghị huyện làm rõ thêm một số nội dung về những tác động không mong muốn khi triển khai các Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương, bổ sung thêm thông tin, cách làm mới, hiệu quả của huyện đặc biệt trong công tác giảm nghèo…Đoàn kiểm tra của Bộ chính trị cũng đề nghị: Trong quá trình thực hiện nghị quyết huyện Mộc Châu cần có sự liên thông, tích hợp đồng bộ với các chủ trương, chính sách khác để tạo sự thống nhất, hiệu quả cao./.

(sonlatv.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi