Thứ Hai, 24/2/2020
Bạc Liêu: Sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo

 Quang cảnh hội nghị

Quán triệt tinh thần Chỉ thị 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu, qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo và thực hiện Ngày Dân vận khéo đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, thái độ phục vụ nhân dân; khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực và vận động các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, Năm Dân vận khéo; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Năm năm qua, toàn tỉnh đã có 30 xã và 40 ấp được cấp tỉnh và cấp huyện chọn để tập trung tuyên truyền, vận động nguồn lực xây dựng mô hình "Dân vận khéo" và thực hiện ngày "Dân vận khéo", có trên 2.090 lượt cơ quan, đơn vị tham gia với tổng số tiền thực hiện các công trình, phần việc trên 1.192 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, còn lại được vận động từ các nguồn lực khác. Qua đó, nhiều công trình, phần việc thiết thực đã được thực hiện và đã nhận được sự hài lòng, ủng hộ của nhân dân, như: xây dựng và sửa chữa trên 31km đường giao thông nông thôn; xây dựng 28 cầu bê-tông; hỗ trợ, xây dựng 798 căn nhà tình thương, tình nghĩa, mái ấm công đoàn...; trao tặng hàng ngàn suất học bổng, xe đạp, quần áo, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo vượt khó... Ngoài ra, qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" và "Ngày Dân vận khéo" đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực như: nhân dân đóng góp ngày công; hiến đất làm lộ nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng; duy trì và phát triển các mô hình "Hũ gạo tình thương"; "Xóa nghèo cho hội viên"; "Phát huy vai trò người có uy tín trong dân tộc, chức sắc tôn giáo đối với công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn"...


 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu - Lê Thị Ái Nam
tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả qua 5 năm thực hiện Chỉ thi 37 của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị và cả các tầng lớp nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo và Ngày dân vận khéo. Đặc biệt, việc huy động nguồn lực ngày càng được tăng lên; các hoạt động phong phú, thiết thực gắn với các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh; hoạt động dân vận chính quyền đã được triển khai thực hiện có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đồng chí Lê Thị Ái Nam đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần soi rọi lại những hạn chế, tồn tại và có những giải pháp khắc phục; đồng thời triển khai ngay Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo và thực hiện Ngày dân vận khéo.

Ngoài ra, đồng chí Lê Thị Ái Nam cũng yêu cầu UBND các cấp tăng cường chỉ đạo nâng cao hơn nữa công tác dân vận chính quyền; thực hiện có hiệu quả và nghiêm hơn nữa Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBND tỉnh phải có kế hoạch hàng năm về Năm dân vận chính quyền, cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời uốn nắn những địa phương làm chưa tốt; khắc phục tư tưởng xem công tác dân vận chỉ là công việc của Ban Dân vận. Đồng chí Lê Thị Ái Nam đề nghị: các cấp ủy, các sở, ban ngành nhân rộng các mô hình hay về dân vận khéo; mỗi huyện chọn một xã, mỗi xã chọn một ấp để làm dân vận khéo. Tăng cường huy động nguồn lực để làm công tác dân dận khéo; lồng ghép các chương trình, dự án vào công tác dân vận khéo.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân vì có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo và thực hiện Ngày dân vận khéo vào ngày 15 hàng tháng trên địa bàn tỉnh./.

(baobaclieu.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi