Thứ Năm, 21/3/2019
Hưng Yên: Giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm

 Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục được duy trì và có nhiều đổi mới với trọng tâm hoạt động hướng về cơ sở, góp phần vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác dân vận; việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 3.6.2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới được thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang được duy trì. Việc triển khai, thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 15.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2016 - 2020 đạt nhiều kết quả thiết thực. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh; công tác tôn giáo được quan tâm; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được chú trọng...

6 tháng cuối năm, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; động viên nhân dân thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận chính quyền của cán bộ, công chức, viên chức thuộc chính quyền các cấp trong thực hiện chức trách công vụ; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, giải quyết...

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương, đơn vị báo cáo, phản ánh những vấn đề nổi cộm ở cơ sở được nhân dân, dư luận quan tâm và kế hoạch phối hợp với hệ thống dân vận xử lý, giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 3.6.2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, cải cách thủ tục hành chính; thông qua công tác dân vận chính quyền nâng cao ý thức công vụ, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện công tác dân vận ở các địa phương, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường cử cán bộ đi cơ sở nắm bắt tình hình nhân dân; thường xuyên phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận...

Nhân dịp này, 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong tham mưu, tổ chức, tuyên truyền thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên tặng Giấy khen./.

Nguồn: baohungyen.vn,ngày 23/7/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất