Chủ Nhật, 24/2/2019
Ninh Bình: Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm

Phát biểu tại hội nghị, trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thống nhất đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả khá toàn diện. Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết, quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác dân vận, công tác tôn giáo; quan tâm triển khai thực hiện chủ đề công tác “Năm dân vận chính quyền” với nhiều cách làm cụ thể thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.

Hoạt động của MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng cấp tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhân kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” được đẩy mạnh... góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu Ban Dân vận, khối Dân vận các cấp cần tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt 6 nhiệm vụ đã được thống nhất tại hội nghị. Trong đó cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Ban Dân vận các huyện, thành ủy phải rà soát lại các chỉ tiêu công tác dân vận đã đề ra từ đầu năm 2018 để tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt; tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”; tập trung phối hợp, giúp đỡ 350 hộ thoát nghèo và vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng; tham gia tích cực hiệu quả cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.

Bên cạnh đó là tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và biểu dương mô hình, điển hình dân vận khéo giai đoạn 2016-2018 cấp huyện, tỉnh. Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI về giám sát, phản biện xã hội, về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động của các ban chỉ đạo của cấp ủy; theo dõi, nắm tình hình, phối hợp chỉ đạo đại hội một số tổ chức hội và tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận.

Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý cần phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, công nhân, người lao động, tình hình cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần ổn định tình hình, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước, của địa phương.

Xuân Trường- Thế Minh/Báo Ninh Bình điện tử

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất