Thứ Bảy, 23/2/2019
Vĩnh Phúc: Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2018

  Đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, công tác dân vận đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai, sơ kết, tổng kết, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện một số các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận.

Hệ thống dân vận phối hợp các ngành, đoàn thể kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, dư luận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; phát hiện, đề xuất các giải pháp giúp các cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở được cử tri quan tâm như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất cho nhân dân; xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, vi phạm hành lang an toàn giao thông; giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ quân đội nghỉ hưu; công tác thu gom, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường; tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép ở một số địa phương; tình hình công tác tôn giáo.

Nội dung, phương thức vận động quần chúng của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từng bước đổi mới, đa dạng, tập hợp đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị như: Phong trào thi đua yêu nước gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia “Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” năm 2018…

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với nội dung báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy; chỉ ra một số nguyên nhân, tồn tại, giải pháp để khắc phục trong thời gian tới như: Công tác dân vận của cấp ủy Đảng có nơi chưa được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; việc chỉ đạo đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở một số địa phương chưa thực hiện thường xuyên; bổ sung kiện toàn BCĐ thực hiện QCDC các cấp; tăng mức giá bồi thường GPMB, chủ động giúp nhân dân mất đất trong tái định cư; giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. Về công tác tôn giáo, các cấp ủy Đảng cần chỉ đạo có quy định rõ ràng về quản lý việc thu, chi tiền công đức; tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới quần chúng nhân dân về hoạt động các đạo lạ…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Huy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, hệ thống dân vận từ tỉnh xuống cơ sở cần tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan bám sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình dư luận của nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, kịp thời tham mưu với cấp ủy Đảng các cấp chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới, phức tạp nảy sinh gây tâm lý bức xúc cho người dân.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả “Năm công tác dân vận chính quyền”; phát huy vai trò Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng./.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn, ngày 10/7/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất