Chủ Nhật, 24/2/2019
Thái Bình: Giao ban Khối Dân vận tỉnh quý II/2018 và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2018

 Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quý II/2018, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung bám sát cơ sở, nắm bắt tư tưởng đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thực hiện Thông báo kết luận số 427-TB/TU về nội dung chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 6 nội dung giám sát, 4 nội dung phản biện. Đến nay, đã thực hiện được 2 nội dung giám sát do Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tiến hành. 

Cũng trong quý II, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, tích cực tham gia đấu nối, sử dụng nước sạch. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình hội viên phụ nữ sử dụng nước sạch đạt 95%, hội viên nông dân đạt 88%, hội viên cựu chiến binh đạt trên 98,36%. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai tới cơ sở và đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả mà các đơn vị thành viên trong Khối đã đạt được trong quý II/2018. 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị thường xuyên nắm chắc và dự báo đúng tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là ở những địa bàn nhạy cảm. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan đến chương trình giám sát, phản biện xã hội đã đăng ký. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chú trọng phát triển hội viên, đoàn viên, các tổ chức hội, đoàn thể trong doanh nghiệp, người có đạo và địa bàn nông thôn, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


 Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình
phát biểu tại hội nghị.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Ban Dận vận Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, hệ thống dân vận trong tỉnh đã chủ động nắm tình hình nhân dân; kịp thời tham mưu phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương về công tác dân vận. Hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Theo dõi, đôn đốc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đăng ký và tổ chức thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Phối hợp tổ chức làm điểm cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn. Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình phối hợp giữa ban dân vận với UBND cùng cấp về công tác dân vận chính quyền. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình, phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

Có thể khẳng định, công tác dân vận đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị hệ thống dân vận trong tỉnh tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo khối dân vận tập trung bám sát địa bàn cơ sở; chủ động, thường xuyên, kịp thời nắm chắc tình hình, tư tưởng đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp làm công tác dân vận. Nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền.  Xây dựng lực lượng cốt cán phong trào trong từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực để chủ động, thường xuyên, kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình ở cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; tham mưu chỉ đạo, đôn đốc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo kế hoạch đăng ký với cấp ủy. Nâng cao hiệu quả hoạt động của của ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Nguồn: http://baothaibinh.com.vnGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất