Chủ Nhật, 17/2/2019
Ký kết chương trình phối hợp trong công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân

 Lãnh đạo Ban Dân vận và Ban Tuyên giao Quận ủy Hà Đông ký kết chương trình phối hợp

Dự chứng kiến lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông. TP. Hà Nội.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Quận ủy tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp với 4 nội dung, gồm: Phối hợp tham mưu cho Thường trực, BTV Quận ủy ban hành văn bản của Quận ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ quận thực hiện công tác tuyên truyền, vận động; Phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội, dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra và tham mưu phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp giải quyết; Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên, nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước khi có các sự việc phức tạp xảy ra trên địa bàn; Phối hợp trong xây dựng lực lượng nắm bắt dư luận xã hội, tình hình nhân dân ở cơ sở.

Về phương pháp phối hợp, hai ban Đảng Quận ủy chủ động trao đổi, cung cấp thông tin bằng văn bản, tài liệu được thẩm tra, xác minh, kết luận về những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ do Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy giao.

Đối với những vấn đề quan trọng cần phải họp để trao đổi, thống nhất thì đơn vị nêu vấn đề chủ trì tổ chức họp đại diện lãnh đạo hai đơn vị trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy xem xét, quyết định. Trong trường hợp nếu hai cơ quan còn có ý kiến khác nhau thì báo cáo đầy đủ các ý kiến đó để Ban Thường vụ Quận ủy xem xét, kết luận hoặc cho ý kiến chỉ đạo. Các bên tham gia phối hợp chủ động, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về kết quả nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án của Thành phố và quận.

Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa 2 đơn vị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo và công tác Dân vận trước yêu cầu mới, phục vụ hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.

Trần Sơn Hải, UVBTV. Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hà Đông, Hà Nội

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất