Thứ Ba, 26/5/2020
Quảng Bình: Công tác dân vận hướng về cơ sở

 Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018 
và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Năm 2018, Ban Dân vận các cấp trong tỉnh Quảng Bình đã tập trung tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm về “Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng hiệu quả và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với chủ đề công tác dân vận của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về “Năm dân vận chính quyền”. Từ đó, đưa công tác dân vận của hệ thống chính trị của tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 

Trong năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ công tác dân vận, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều nội dung trọng tâm góp phần tăng cường, đổi mới công tác dân vận, đưa công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Các lực lượng vũ trang có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền biên giới. Ban Dân vận các cấp tích cực, chủ động trong công tác tham mưu cho các cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội và sức mạnh của nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy cần tiếp tục tham mưu việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; tăng cường bám nắm địa bàn, cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân và dự báo tình hình để kịp thời tham mưu, giải quyết các vấn đề nổi lên trong nhân dân. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, các cấp uỷ Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới phương thức, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể.

Về nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận năm 2019, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu: Tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương về công tác dân vận gắn với đẩy mạnh thực hiện các chương trình hành động, các đề án về công tác dân vận gắn với tham mưu triển khai kịp thời các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; triển khai chủ đề công tác dân vận năm 2019, đó là: “Hướng về cơ sở, phát huy vai trò vận động nhân dân của chi đoàn, chi hội”, hướng trọng tâm công tác dân vận năm 2019 về cơ sở; tập trung tham mưu đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền; tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động, nâng cao chất lượng công tác của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục tập trung tham mưu giúp cấp ủy hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện chuyên đề: Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2018./.

Nguồn: qbtv.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi