Thứ Bảy, 15/8/2020
Đồng Nai: Ký kết phối hợp thực hiện công tác dân vận 2019

 Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai
ký kết phối hợp thực hiện công tác dân vận 2019

Theo đó, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh giai đoạn 2015-2020; công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là ở những đơn vị, địa phương có chỉ số hài lòng thấp; tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh đó, 2 bên phối hợp xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt chế độ tiếp công dân của thủ trưởng theo quy định Luật Tiếp công dân; tăng cường đối thoại, giải quyết bức xúc của nhân dân; Rà soát, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đặc biệt là trong điều kiện tỉnh đang thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội, trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân.

UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền cùng cấp chủ động phối hợp, cung cấp thông tin để MTTQ và các đoàn thể nắm tình hình, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, các dự án của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho rằng, nếu phương châm hành động trong công tác dân vận năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, thì năm nay có thêm nội dung “bứt phá”. Ý nghĩa của 12 từ này rất lớn, nếu suy ngẫm thấy trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức rất nặng trong thực thi công vụ.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đồng Nai là tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, đang thực hiện nhiều dự án lớn, đòi hỏi công tác dân vận phải tham gia ngay từ đầu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, chứ không phải khi có chuyện mới làm dân vận. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các địa phương phải quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân; làm tốt công tác quy hoạch, đền bù giải tỏa, tái định cư để không xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp...

Nguồn: baodongnai.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi