Thứ Tư, 26/2/2020
Tăng cường phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Nông dân Việt Nam
 
Đại diện Bộ tư lệnh BĐBP và Trung ương Hội NDVN ký kết Chương trình
phối hợp công tác giai đoạn 2019-2025


Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP và đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội NDVN đồng chủ trì hội nghị.

Gần 10 năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội NDVN và BĐBP về việc vận động nông dân các dân tộc khu vực biên giới, ven biển, hải đảo, đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc đã đạt được hiệu quả tốt. Các cấp Hội NDVN và BĐBP đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật Nhà nước; triển khai các phong trào ở địa phương và tham gia bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. BĐBP và Hội NDVN phối hợp tốt trong tổ chức tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; vận động, hướng dẫn nông dân các dân tộc phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc... trên địa bàn biên giới, hải đảo.

BĐBP đã nhận đỡ đầu 87 xã biên giới xây dựng nông thôn mới; phân công 9.661 cán bộ, đảng viên phụ trách 42.247 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với các cấp, các ngành mở 2.977 lớp tập huấn cho hơn 243.000 lượt hội viên Hội NDVN về chuyển giao khoa học, kỹ thuật, mô hình chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Hội NDVN các cấp vận động hội viên tham gia phong trào bảo vệ đường biên,mốc giới, tố giác tội phạm, xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới vững chắc...

Kết quả phối hợp của BĐBP và Hội NDVN các cấp đã góp phần giúp 166 xã, 7 huyện địa bàn biên giới, hải đảo đạt chuẩn nông thôn mới; hơn 85% thôn, bản thuộc các xã biên giới, hải đảo được công nhận "Làng văn hóa", "Thôn văn hóa", hơn 90% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"...

Tại hội nghị, Bộ tư lệnh BĐBP và Trung ương Hội NDVN đã kiểm điểm, đánh giá, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và thống nhất các giải pháp thực hiện hiệu quả; đồng thời ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2025.

(qdnd.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi