Thứ Tư, 1/12/2021
Hiệu quả Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 
Cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn 490, Trung đoàn 2 và Lữ đoàn 454 hành quân
dã ngoại làm công tác dân vận. Nguồn: haiduong.gov.vn


 Nổi bật là Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ CHQS và Công an tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 1.467 tổ dân vận thôn, khu dân cư; ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác dân vận như: Quyết định số 1363-QĐ/TU, ngày 15/01/2015, nay là Quy chế số 08-QC/TU, ngày 03/01/2018 về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 25/10/2019 về “Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền tham gia giải quyết các điểm phức tạp, nổi cộm trên địa bàn tỉnh Hải Dương” Đặc biệt, tham mưu cho các đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức 07 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức cuộc giám sát việc thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư, Chủ tịch sau tiếp xúc đối thoại.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ CHQS và Công an tỉnh còn phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết một số điểm phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự. UBND tỉnh tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ. Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo “Công tác dân vận chính quyền tham gia giải quyết điểm phức tạp, nổi cộm trên địa bàn tỉnh”; xuất bản 2.100 cuốn tài liệu "Một số nội dung về công tác dân vận và công tác dân vận chính quyền" và 1.300 cuốn Kỷ yếu Hội thảo; triển khai thực hiện Đề tài khoa học "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở cơ sở trong đối thoại, tiếp xúc trực tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân trên địa bàn tỉnh".

Bộ CHQS tỉnh thành lập 40 tổ, đội công tác gồm 210 đồng chí, mỗi tổ, đội có từ 5 đến 7 đồng chí trong đó phụ trách từng tổ, đội là các đồng chí cấp ủy của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đã triển khai hơn 200 lượt tổ, đội công tác bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành tiến hành vận động nhân dân không tụ tập đông người, không có hành vi vi phạm pháp luật; chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu quan trọng, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Công an tỉnh phối hợp giải quyết ổn định và tạm ổn định nhiều vụ việc khiếu kiện liên quan đến đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; vấn đề liên quan đến đất đai; tiếp xúc, đối thoại và vận động cá biệt để cảm hóa nhiều đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong các nhóm khiếu kiện tập trung đông người; vận động các chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo động viên quần chúng, tín đồ chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Thông qua công tác tuyên truyền, nhân dân cung cấp cho lực lượng công an 3.656 tin, đơn thư liên quan đến an ninh trật tự, trong đó 2.122 tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, khám phá và xử lý kịp thời 1.377 vụ việc.

Để phối hợp xây dựng phong trào, tăng cường quốc phòng an ninh, phòng chống “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, lực lượng vũ trang tỉnh đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, đập tan âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, thường xuyên trao đổi thông tin, tuyên truyền thời sự về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tình hình quốc tế và trong nước. Phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh.

Việc phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống dân vận các cấp đẩy mạnh nhất là trong xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Đã có nhiều mô hình thực hiện có hiệu quả như: Phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt", phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" đã đóng góp trên 30.000 công lao động và hỗ trợ trên 600 triệu đồng tiền mặt, vật chất giá trị trên 100 triệu đồng, phong trào "Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" đã hỗ trợ giống vốn, phương tiện sản xuất với tổng giá trị trên 340 triệu đồng, chương trình "Ấm áp tình đồng đội, chung tay vun đắp những mầm xanh" đã hỗ trợ bằng tiền mặt, xe đạp, tủ sách, bàn học trị giá trên 176 triệu đồng; mô hình “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”…

Toàn tỉnh duy trì hoạt động hiệu quả 30 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, điển hình như mô hình: “Bàn tiếp dân văn hóa”; “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; “Tiếp dân, làm theo lời Bác”; “Đồng đội cùng tiến”; “Ứng xử văn hóa trong tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính”… Duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh như mô hình: “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự”; “Xứ đạo, Họ đạo an toàn về an ninh trật tự”, “Dòng họ hiếu học, an toàn về an ninh trật tự”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Xóm liên gia tự quản về an ninh trật tự”, “Cụm liên kết về an ninh trật tự” tại các địa bàn giáp danh, “Khu Công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, “Trường học an toàn về an ninh trật tự”, “ Làng không có tội phạm”, “ Tổ tự quản hợp đồng với nhân dân bảo vệ tài sản”, “Cơ sở Y tế an toàn về an ninh trật tự”... Đồng thời phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018-2019 đánh giá sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, kết luận, nghị quyết, quy chế về công tác dân vận.

Có thể khẳng định, việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ CHQS và Công an tỉnh trong những năm qua đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận để chỉ đạo giải quyết kịp thời các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không để nảy sinh mới các điểm nổi cộm, phức tạp và đề ra các giải pháp phòng, chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo, dân tộc, thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xóa đói, giảm nghèo, tạo mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường, đoàn kết quân dân bền chặt, phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; phát huy tính tự chủ, sáng tạo và tăng cường mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra./.

Nguyễn Văn Định

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi