Thứ Ba, 22/9/2020
Triển khai Luật Thanh niên mới
 
Quang cảnh hội nghị. 


Tới dự có các đồng chí: Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Văn Tuyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn.

Năm 2019 và 2020, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Trung ương Đoàn và các bộ, ban, ngành có liên quan xây dựng Dự án sửa đổi Luật Thanh niên để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua. Ngày 16-6-2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên, thay thế Luật Thanh niên năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.

Việc ban hành Luật Thanh niên có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong điều kiện mới, bảo đảm tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên; quy định trách nhiệm của thanh niên; quy định rõ các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình đối với thanh niên; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với thanh niên nhằm xây dựng thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, ý thức công dân và sống có lý tưởng; có học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu một số nội dung mới của Luật Thanh niên; nội dung, giải pháp triển khai thi hành Luật Thanh niên trong hệ thống đoàn thanh niên các cấp; một số nội dung cần triển khai thực hiện và trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên.

Thông qua hội nghị, Ban tổ chức mong muốn các cơ quan, tổ chức và nhân dân nắm được các nội dung chính và chính sách đối với thanh niên được quy định trong Luật Thanh niên; từ đó thấy rõ trách nhiệm để cùng chung tay đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, khẳng định và phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(qdnd.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi