Thứ Năm, 18/7/2019
Phú Thọ: Giám sát 3 năm thực hiện Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã yêu cầu các đơn vị được giám sát làm rõ một số nội dung trong thực hiện công tác dân vận như: Công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện Kết luận 114-KL/TW và Chỉ thị 04-CT/TU; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước thời gian tới…

Kết luận giám sát, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 114-KL/TW và Chỉ thị 04-CT/TU về công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền công tác dân vận đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm nắm bắt, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên kịp thời; thường xuyên trao đổi thông tin để thực thi nhiệm vụ đạt kết quả cao.

Lưu Mạnh Tiến

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất