Thứ Tư, 26/6/2019
Hà Nam: Năm 2019 tiếp tục thực hiện chủ đề "Năm công tác dân vận của chính quyền"
 
Các đại biểu dự hội nghị


Năm 2018 CTDV trong tỉnh được cả hệ thống chính trị phối hợp thực hiện có hiệu quả. Ban dân vận cấp ủy và khối dân vận cơ sở tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về CTDV, công tác tôn giáo, trọng tâm là triển khai “Năm dân vận của chính quyền 2018”. Chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận của chính quyền”, tăng cường đối thoại, giải quyết KNTC, kiến nghị của nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Năm 2019 tiếp tục là “Năm dân vận của chính quyền”, do vậy nhiệm vụ trọng tâm CTDV được xác định tập trung nâng cao đạo đức công vụ; giải quyết KNTC, kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Theo đó, ban dân vận cấp ủy và khối dân vận cơ sở tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt CTDV, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng cấp ủy, chính quyền. Đẩy mạnh PTTĐ, trọng tâm là PTTĐ "Dân vận khéo"; tăng cường vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chuyên đề năm 2019 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm qua có sự đóng góp không nhỏ của CTDV. Đồng chí nhấn mạnh: năm 2019 hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng dẫn của Trung ương tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, triển khai có hiệu quả các nghị quyết của cấp ủy về CTDV. Cùng đó, tăng cường nắm tình hình, phản ánh và tham mưu đầy đủ, kịp thời, chính xác giúp cấp uỷ lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Mặt khác, nâng cao vai trò của cơ quan thường trực các ban chỉ đạo của tỉnh, phối hợp với MTTQ, đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về CTDV; chú trọng tuyên truyền, tổ chức thực hiện những nội dung trong Quy định 124 của Ban Bí thư về “giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Tích cực vận động nhân dân tham gia thực hiện các chương trình phát triển KT-XH đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Năm 2019 là năm tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm công tác dân vận của chính quyền”, do vậy ban dân vận cấp ủy các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền cùng cấp tập trung nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh cải cách TTHC hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở. Trước mắt, tham mưu giúp cấp ủy làm tốt CTDV để nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Nguyễn Hằng/ baohanam.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất