Chủ Nhật, 25/8/2019
Khánh Hòa: Các đơn vị quân đội làm công tác dân vận ký kết giao ước thi đua năm 2019
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận Quy chế hoạt động năm 2019 của Khối thi đua 2 giữa các đơn vị quân đội làm công tác dân vận đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện công tác dân vận của đơn vị; các hoạt động công tác dân vận trên địa bàn, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chính trị của địa phương...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Ngọc Tâm, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, các đơn vị quân đội làm công tác dân vận thuộc Khối thi đua 2 cần tăng cường quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận đến cấp ủy các cấp; tiếp tục xây dựng mô hình đơn vị dân vận tốt trong các đơn vị, đồng thời tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị bộ đội biên phòng, công an để nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động,... 

Mai Đông/ qdnd.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất