Chủ Nhật, 17/2/2019
Kon Tum: 763 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc

Trong đó, địa phương có nhiều người uy tín nhất là huyện Đăk Glei 127 người; huyện Kon Plông 108 người; huyện Tu Mơ rông 97 người; TP Kon Tum 81 người;…huyện mới Ia H’Drai có ít nhất là 32 người.

Theo quy định, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phải đảm bảo bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn, làng, giữ gìn đoàn kết các dân tộc; là người tiêu biểu, có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc, thôn và cộng đồng dân cư nơi cư trú; có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc, hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc... 

Nguồn: daidoanket.vn, ngày 20/4/2016

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất