Thứ Năm, 23/5/2024
Quảng Ninh: Đồng bào công giáo thi đua yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo"

Các chức sắc, chức việc, giáo dân công giáo tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ
giai đoạn 2018 - 2019 được nhận giấy khen của Công an tỉnh Quảng Ninh


Toàn tỉnh Quảng Ninh có gần 44.000 người công giáo với tổng số 14 giáo xứ và 56 giáo họ. Thực hiện phương châm “Kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào công giáo luôn phát huy tốt vai trò trong hầu hết các phong trào tại địa phương nơi cư trú. Nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay được các giáo xứ, họ đạo đề ra, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, nhiệm vụ của địa phương, phù hợp với tâm tư, tình cảm, nếp sống đạo của người công giáo.

Tại giáo xứ Hòn Gai, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ” được đồng bào giáo dân triển khai hiệu quả thông qua việc tham gia những mô hình nhân dân tự quản. Các chức sắc, chức việc cũng luôn lồng ghép tuyên truyền trong cộng đồng về trách nhiệm xã hội, ý thức chủ động tham gia bảo vệ, giữ gìn an toàn hệ thống nhà thờ cũng như trật tự, hòa giải tại nơi cư trú. Nhiều cá nhân uy tín đã tham gia vào tổ tự quản, tổ hoà giải xử lý hiệu quả các vụ việc mâu thuẫn, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết lương giáo tại địa phương...

Ông Đinh Viết Lập, Trùm hai Giáo xứ Hòn Gai, cho biết: Trong các buổi học giáo lý tổ chức cho thanh thiếu nhi, chúng tôi luôn ý thức phải lồng ghép thật tốt những nội dung về giáo dục đạo đức, hình thành nếp sống văn hóa văn minh cho các cháu. Từ thế hệ trẻ để lan rộng hơn trong cộng đồng về thông điệp sống tốt đời, đẹp đạo, ngăn ngừa cái xấu.

Còn tại TX Quảng Yên, phần đông những người công giáo ở các xã, phường như Hiệp Hòa, Đông Mai, Sông Khoai đều là nông dân, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Do vậy, bà con tham gia sôi nổi phong trào thi đua, cùng giúp nhau phát triển sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Bên cạnh việc làm giàu cho gia đình mình, bà con đồng bào công giáo cũng luôn đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau vay vốn, để các hộ giáo dân khác có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, các họ đạo TX Quảng Yên đời sống cơ bản ổn định, nhiều hộ khá giả, càng thêm điều kiện hưởng ứng các phong trào của địa phương.


Các em nhỏ tham gia sinh hoạt giáo lý tại Nhà thờ Hòn Gai

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ trong tỉnh thời gian qua luôn quan tâm, tôn trọng, thực hiện đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và đối với công giáo nói riêng, theo đúng chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Trong đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để bà con sinh hoạt tín ngưỡng; thường xuyên thăm hỏi, động viên và kịp thời nắm bắt tâm tư, giải quyết những vướng mắc trong cộng đồng. Hiện nay, tại 11/14 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đều đã thành lập tổ chức Giáo hội cơ sở.

Tại các khu dân cư, bà con giáo dân cũng tích cực thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định của địa phương về nếp sống văn hoá, văn minh. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” gắn với thực hiện “Người công giáo tốt phải là người công dân tốt”. Các hoạt động từ thiện bác ái cũng được đồng bào công giáo trong tỉnh triển khai sôi nổi, thiết thực.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương còn chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán là những chức sắc, chức việc có uy tín, có trình độ năng lực. Từ đó trở thành mối liên hệ chặt chẽ, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền tiếp thu, giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của đồng bào có đạo. Các xứ, họ đạo luôn quan tâm tuyên truyền, vận động bà con giáo dân xây dựng gia đình có cuộc sống thuận hoà, vun đắp tình làng, nghĩa xóm. Theo thống kê của Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, hằng năm đều duy trì trên 95% hộ giáo dân đăng ký và thực hiện các nội dung thi đua được cụ thể hoá bằng các hương ước, quy ước ở thôn, khu dân cư; trên 90% số hộ gia đình công giáo trong tỉnh được liên tục công nhận gia đình văn hoá./.

(baoquangninh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi