Thứ Bảy, 11/7/2020
Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam chính thức diễn ra trong hai ngày 12 và 13/10/2018

Đại hội dự kiến triệu tập hơn 400 đại biểu chính thức là linh mục, tu sỹ và giáo dân tiêu biểu với chủ đề “Đồng Hành - Hiệp Thông - Phục Vụ”.  Trong đó Đồng hành: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng Dân tộc và Giáo hội. Hiệp thông: Các thành viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn luôn hiệp thông với Giáo hội, cùng Giáo hội chăm lo cho mọi thành phần dân Chúa trên quê hương Việt Nam. Phục vụ: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dấn thân vào đời sống xã hội Việt Nam để phục vụ mọi người trong Vui mừng và Hy vọng; tiếp tục sứ mệnh phục vụ cộng đồng Dân tộc và Giáo hội để góp phần hiện thực hóa phương châm “Tốt đời - Đẹp đạo” của người Công giáo.

Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo; hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018; rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm hay về nội dung, phương thức hoạt động. Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để đưa phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát triển hơn; Đại hội sẽ hiệp thương cử ra Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023)…

Theo đánh giá của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, trong những năm qua, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” (nay là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”) đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, vừa góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa hiệp thông thực hiện các chương trình mục vụ của Giáo hội. Từ các phong trào thi đua yêu nước, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trường và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang khẳng định hiệu quả kinh tê cao. Các mô hình này chủ yếu tập trung vào chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất theo quy mô trang trại, gia trại để  nâng cao giá trị và sản lượng hàng hóa; phát triển những làng nghề, ngành nghề truyền thống với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn; thành lập các doanh nghiệp, công ty sản xuất, kinh doanh với hiệu quả cao.

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào Công giáo đã góp hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công để làm đường giao thông, công trình phúc lợi… Nhiều địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống đã được chọn để làm điểm về xây dựng nông thôn mới, đến nay đã về đích nông thôn mới như: huyện Hải Hậu (Nam Định), huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), huyện Đơn Dương (Lâm Đồng)… Bên cạnh đó, các phong trào: xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu, xứ họ đạo tiên tiến; Xứ, họ đạo an toàn; Xứ đạo thực hiện nếp sống mới văn minh, Xứ đạo Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa tại các xứ, họ đạo.

Nét nổi bật trong thi đua yêu nước là hoạt động từ thiện nhân đạo. Nét đẹp này được phát huy từ những giá trị đạo đức và nhân văn sâu sắc của đạo Công giáo nhằm phục vụ hạnh phúc của đồng bào, được thể hiện qua những việc làm thường xuyên của người Công giáo như mở lớp học tình thương dạy chữ, dạy nghề miễn phí cho trẻ em lang thang, người khuyết tật; chăm sóc bệnh nhân phong và bệnh nhân AIDS; quyên góp tiền mổ mắt, mổ tim cho người nghèo; xây nhà tình nghĩa; hỗ trợ người dân bị thiên tai… Điển hình như tại TP. Hồ Chí Minh, với sự giúp đỡ của đồng bào Công giáo, năm 2017 có hơn 2.000 sinh viên, học sinh nghèo được cấp học bổng, 16.591 em được theo học tại các lớp học tình thương, các lớp học nghề miễn phí, toàn thành phố hiện nay có 920 cụ già neo đơn được các giáo xứ và dòng tu trợ cấp, phục vụ bữa cơm nhân ái hàng ngày; tại tỉnh Nghệ An, Tòa Giám mục Xã Đoài tham gia hoạt động từ thiện thiện trong 5 năm 2012-2017 với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Tại tỉnh Phú Yên, đồng bào Công giáo đã ủng hộ 13,2 tỷ đồng vào các hoạt động từ thiện,…

Về hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đến nay, hệ thống Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã có mặt tại 42 tỉnh, thành phố. Tại các địa phương đã thành lập được 286 Ban Đoàn kết Công giáo quận, huyện. Ủy ban Đoàn kết Công giáo cấp Trung ương, hiện có các ban chuyên trách: Ban Thường trực; các cơ quan tham mưu: Văn phòng, Ban Phong trào, Ban Tư vấn Pháp luật, Ban Từ thiện Xã hội, Hội đồng Thi đua khen thưởng. Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; quan hệ giữa Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp với tổ chức Giáo hội Công giáo tiến triển tốt đẹp trên tinh thần Hợp tác - Đồng hành - Chia sẻ../.

Hoàng PhongGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi