Thứ Năm, 20/2/2020
Phú Tân: thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận vùng đồng bào tôn giáo

Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang có 207.673 người, trong đó người có đạo chiếm 96,1% dân số, đông nhất là Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) chiếm 87,9% dân số. Thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tôn giáo (TG) và tự do không tín ngưỡng, TG, địa phương đã tạo mọi điều kiện để các hoạt động, sinh hoạt của các TG diễn ra bình thường; tôn chỉ “tốt đạo, đẹp đời” ngày càng gắn kết chặt chẽ, vừa thực hiện chức phận của người tín đồ, vừa thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của công dân; tham gia tốt công tác từ thiện; tích cực hưởng ứng, chung sức, đồng lòng vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các TG nói riêng, nhân dân toàn huyện nói chung từng bước được cải thiện.

Ông Trung cho biết: “Cấp ủy và chính quyền giữ mối liên hệ chặt chẽ với các TG, định kỳ hàng quý tổ chức họp mặt nhân sĩ, chức sắc, chức việc các TG toàn huyện để thông tin, thông báo tình hình của địa phương. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các TG, tạo sự hiểu biết, tin cậy, đồng thuận lẫn nhau”.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng vùng đồng bào TG luôn có sự đổi mới trong tư duy, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác phát triển Đảng được nâng chất về số lượng và chất lượng, với 66 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 4.584 đảng viên, chiếm 2,21% dân số (trong đó đảng viên có đạo 3.010 người); đảm bảo đúng quy định, quy trình của Đảng về công tác cán bộ, gắn công tác quy hoạch với đào tạo; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ. Số lượng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 94%.

Cán bộ nói chung và cán bộ là người có đạo nói riêng được đối xử bình đẳng, được quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Toàn huyện có 257 cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó 146 cán bộ lãnh đạo, quản lý là người có đạo, chiếm tỷ lệ 56,8%.

“Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là người có đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có khả năng lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phản tuyên truyền trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch” - ông Trung nhận định.

Vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường trong lãnh, chỉ đạo nhân dân, đồng bào TG thực hiện các cuộc vận động, các chủ trương chính sách, tích cực đóng góp cho địa phương. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xác định tổ chức TG và tín đồ các TG là một bộ phận không thể tách rời trong hệ thống chính trị; thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc các chức sắc, nhà tu hành để tạo sự gần gũi, thân thiện và đồng thuận gắn bó, đồng hành cùng quần chúng nhân dân, tích cực đóng góp xây dựng khối đoàn kết giữa các TG và giữa đồng bào tín đồ TG với đồng bào không theo TG. Luôn gợi mở tấm lòng nhân ái, từ thiện của tín đồ các TG tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội: “Bồi đường, đắp lộ”, “bê-tông hóa cầu nông thôn”, xây dựng “Cửa hàng không đồng- thừa thì cho, thiếu thì nhận”, giúp đỡ các gia đình khó khăn...

Ông Trung chia sẻ thêm: “Đảng bộ, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và các kênh thông tin đại chúng đổi mới công tác thông tin tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng, TG để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động kích động, lôi kéo gây chia rẽ đoàn kết toàn dân tộc chống phá của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của tín đồ và các TG; giải quyết các vấn đề chưa rõ, thắc mắc của tín đồ TG. Qua đó tạo sự đồng thuận, các TG, tín đồ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương”.


 Chúc mừng ngày lễ trọng của đồng bào tôn giáo

Phú Tân là điển hình của Trung ương và tỉnh trong vận động đồng bào TG tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Chính quyền đã phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của TG và các cá nhân có tín ngưỡng TG trong công tác từ thiện - xã hội, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… 8 tháng của năm 2018, đã vận động quỹ “Cây mùa xuân”, quỹ “Vì người nghèo” trên 8,1 tỷ đồng, hỗ trợ 10.610 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; cất mới 71 căn, sửa chữa 9 nhà Đại đoàn kết; cứu trợ khó khăn cho 1.719 lượt hộ. Từ năm 2015 đến nay, đã xây dựng hơn 20 cây cầu bê-tông, kinh phí 12 tỷ đồng. Điển hình là mô hình Công an phối hợp Ban Trị sự Giáo hội PGHH các cấp tu sửa lộ giao thông láng nhựa, giặm vá “ổ trâu, ổ gà” trên 20,9km đường giao thông, với số tiền trên 890 triệu đồng.

Ông Trung chia sẻ: “Điều đáng trân trọng là cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội nhận được sự hưởng ứng và đồng hành của các nhà hảo tâm, các tổ chức TG cùng tham gia làm công tác xã hội - từ thiện, chăm lo cho người nghèo“./.

Nguồn: baoangiang.com.vn

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi