Thứ Tư, 16/10/2019
Đảng đoàn Mặt trận tiếp tục đề xuất, kiến nghị về những bất cập trong công tác cán bộ
 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cùng các
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng,
Phùng Khánh Tài chủ trì Hội nghị. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về những nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Mặt trận trong thời gian tới, về công tác nhân sự và về vai trò của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Các ý kiến phát biểu bày tỏ băn khoăn, tâm tư về một số nơi, có lúc chưa nhận thức đầy đủ về Mặt trận. Làm thế nào để đội ngũ cán bộ Mặt trận trước hết là Chủ tịch Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các ý kiến cũng đề nghị báo cáo 6 tháng cần đánh giá chính xác, đầy đủ hơn kết quả đại hội các cấp, nhất là việc thực hiện thí điểm Chủ tịch Mặt trận đồng thời là Trưởng Ban Dân vận.

Đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX có ý nghĩa hết sức đặc biệt khi kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính vì vậy Đại hội phải là đợt sinh hoạt chính trị thực chất, có hiệu quả tạo ra sự chuyển biến mới, học và làm theo tấm gương của Bác, đặc biệt là tư tưởng của người về Mặt trận về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, điều mà đồng chí Huỳnh Đảm băn khoăn chính là nhận thức này ở một số nơi chưa thực sự sâu sắc, đầy đủ điều đó đã dẫn đến việc bố trí đội ngũ cán bộ Mặt trận còn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Chủ tịch Mặt trận mà làm hai việc song song thì công việc quá nặng nề, phải đảm nhiệm cả vai trò tham mưu và vai trò đại diện cho quần chúng nhân dân thì liệu có hoàn thành nhiệm vụ?”, đồng chí Huỳnh Đảm trăn trở.

Chính vì vậy đồng chí đề xuất, Đoàn Chủ tịch có kiến nghị với Ban Bí thư xem xét tổng kết việc thực hiện thí điểm Chủ tịch Mặt trận đồng thời là Trưởng Ban Dân vận trước khi nhân rộng.

Nhấn mạnh đến vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, đồng chí Huỳnh Đảm cho rằng, để đảm đương được nhiệm vụ, hoàn thành vai trò, sứ mệnh của Mặt trận trước Đảng, trước nhân dân, người làm người làm Mặt trận phải hiểu sâu công tác Mặt trận, đặc biệt, Chủ tịch Mặt trận phải là những người có độ dày, có kinh nghiệm và có uy tín.

Đồng chí Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch khẳng định, trong 6 tháng đầu năm, công tác Mặt trận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác trong điều kiện cán bộ chuyên trách hạn chế, công việc thì nhiều. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và cả nước, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Túc cũng bày tỏ băn khoăn khi ở cơ sở phong trào thi đua của Mặt trận còn hơi trầm trong đó có nguyên nhân một phần là ở tổ chức cán bộ. Hiện nay rất nhiều xã, phường đưa đồng chí Thường vụ còn trẻ về làm chủ tịch Mặt trận trong khi chưa có đủ kinh nghiệm thực tiễn.

Chính vì vậy, đồng chí Nguyễn Túc đề nghị, Trung ương cần quan tâm đến công tác cán bộ từ đó lựa chọn những người có kinh nghiệm, uy tín với dân để làm chủ tịch Mặt trận. Như ở những vùng có đông đồng bào công giáo phải chọn người có uy tín với giáo dân, ở đông dân tộc phải chọn người có uy tín trong dân tộc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch cho rằng, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhất là việc Mặt trận phối hợp tham gia giám sát giải quyết dứt điểm khiếu nại tố cáo của công dân. Đây là vấn đề bức xúc ở nhiều địa phương.

Từ phương châm giải quyết bức xúc từ cơ sở chứ không để tình trạng khiếu nại vượt cấp, đồng chí Đỗ Duy Thường đề nghị, trong nhiệm kỳ IX, Mặt trận cần phối hợp với Chính phủ để góp phần giải quyết tốt những khiếu nại tố cáo bức xúc kéo dài, vượt cấp, khiếu kiện đông người. Đặc biệt phải thực hiện tốt đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân theo đúng tinh thần quyết luật khiếu nại tố cáo, luật tiếp công dân và quyết định 218 của Bộ Chính trị để kịp thời tháo gỡ những bức xúc trong nhân dân.

Quyết tâm, quyết liệt, quyết làm

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là những ý kiến thẳng thắn, bám sát vào thực tiễn hoạt động công tác Mặt trận, từ đó tạo động lực cho Mặt trận các cấp vào cuộc mạnh mẽ hơn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; phát huy vai trò trong giám sát, phản biện, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể để đội ngũ cán bộ Mặt trận, trước hết là Chủ tịch Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trao đổi về những vấn đề liên quan đến Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp mà đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là Đại hội nhận được sự quan tâm của Ban Bí thư khi ban hành Chỉ thị với nội dung đầy đủ, sâu sắc, sát với thực tiễn và công văn của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chính quyền các cấp quan tâm, đảm bảo các điều kiện tổ chức Đại hội.

Bên cạnh đó, ngay từ khi tiến hành Đại hội cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiến hành hướng dẫn, kiểm tra, và đề nghị Đại hội phải làm rõ hơn nội dung, nhiệm vụ đổi mới; báo cáo trình Đại hội phải ngắn gọn, phải kiểm điểm thẳng thắn kết quả, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm kỳ 2014-2019, giải pháp khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước; báo cáo chính trị phải nhận diện rõ thực tiễn, xu hướng, nhiệm vụ mới, cách thức giải quyết mới những vấn đề lớn của mỗi địa phương, đất nước trong giai đoạn mới; góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện phát triển hài hoà kinh tế, văn hoá, con người, môi trường.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, 6 tháng cuối năm, Mặt trận cần tập trung bám sát Chỉ thị 17 của Ban Bí thư và những góp ý, ý kiến của Ban Bí thư vào Tờ trình Đại hội ngày 28/5/2019 vừa qua, thực hiện đúng quy định, quy trình, nghiêm túc và chu đáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, báo cáo tổng kết phải đánh giá sâu sắc tình hình các tầng lớp nhân dân; nêu rõ những kết quả đạt được, mô hình hay, hạn chế; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Chương trình hành động xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở nhận diện những khó khăn, thách thức của đất nước.

“Nhân sự phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận, cơ cấu thành phần đảm bảo tính thiết thực, tiêu biểu, đại diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Đảng đoàn Mặt trận tiếp tục đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề bất cập trong công tác cán bộ”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Trần Thanh Mẫn, Mặt trận các cấp tiếp tục đảm bảo thực hiện các nội dung khác theo kế hoạch đã đề ra; triển khai tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp giải quyết tốt hơn vụ việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết dứt điểm nhất là các vụ khiếu kiện kéo dài.

Bên cạnh đó cần thường xuyên, nắm chắc tình hình nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua để chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân và đổi mới việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Mặt trận các cấp cần tổ chức tốt các hoạt động “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2019 và Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo Tết Nguyên đán 2020 cho gia đình chính sách, hộ nghèo; Tổng kết 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đặc biệt là thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, giám sát, phản biện xã hội; tổ chức hiệu quả Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 2 và công bố “Sách Vàng sáng tạo năm 2019”.

Khẳng định 6 tháng cuối năm 2019, nhiệm vụ của Mặt trận các cấp nhiều hơn, quan trọng, cấp bách hơn, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn các cụ, các vị, các đồng chí, các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục mang tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm của mình để giúp cho công tác Mặt trận được thiết thực, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới.

(daidoanket.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất