Thứ Ba, 14/7/2020
Tăng cường phối hợp giữa công đoàn địa phương và ngành
 
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu trong ngày làm việc thứ 2
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII)
 


Tham dự có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng.

Sự phối hợp cần tránh chồng chéo

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - trình bày Tờ trình ban hành quy định về mối quan hệ phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh, thành phố với công đoàn (CĐ) ngành trung ương. Theo dự thảo, mục đích của quy định nhằm tăng cường trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của CĐ thông qua phối hợp thực hiện nhiệm vụ của LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành trung ương, CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam. Bảo đảm sự thống nhất chỉ đạo hoạt động CĐ ngành từ trung ương đến cơ sở, có sự phối hợp của LĐLĐ địa phương trong tổ chức, quản lý, giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ), xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Đóng góp ý kiến về dự thảo, các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết ban hành quy định này. Các đại biểu coi đây là khung để từ đó sự phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh, thành phố với ngành trung ương được thống nhất, hiệu quả hơn nữa. Theo đồng chí Vũ Anh Đức - Trưởng ban Tổ chức, nguyên tắc của phối hợp này là hai bên thống nhất trao đổi để có quy chế cụ thể.

Kết luận về nội dung trên, đồng chí Nguyễn Đình Khang nói rằng, việc ban hành quy định này là cần thiết. Đồng chí Nguyễn Đình Khang giao bộ phận soạn thảo tiếp thu hết ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện. Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho rằng, quy định cần phải nêu rõ bên nào chủ động, bên nào phối hợp; sự phối hợp cần tránh chồng chéo, nhưng không được để sót các nội dung để quá trình hoạt động CĐ đạt được hiệu quả cao nhất; phù hợp với Điều lệ CĐ. Sau khi tiếp thu, văn bản sẽ được gửi cho các đầu mối đơn vị nhằm lấy ý kiến hoàn thiện để ban hành.

Đào tạo, bồi dưỡng là khâu quan trọng

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - trình bày Tờ trình về Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về quan hệ hợp tác với Trung ương Liên Hiệp Công đoàn (LHCĐ) Lào giai đoạn 2019 - 2023. Mục tiêu nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Hội LHCĐ Lào, góp phần tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước; giữ vững, phát triển hơn nữa tình cảm gắn bó, hữu nghị lâu bền của giai cấp công nhân, đoàn viên CĐ hai nước Việt Nam - Lào.

Dự thảo Chỉ thị đề ra một số quan điểm chỉ đạo, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng là khâu quan trọng, quyết định sự phát triển, thành công của phong trào công nhân và hoạt động CĐ hai nước

Chăm lo tốt cho NLĐ dịp Tết Canh Tý

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang đánh giá, hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều ý kiến sâu sắc, quan trọng đối với nhiều nội dung.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Ban soạn thảo hoàn thiện ngay các đề án, văn bản đã có kết luận tại kỳ họp để Thường trực ký ban hành. Đối với các nội dung cần hoàn thiện thêm, các đồng chí Thường trực phụ trách chỉ đạo rà soát để hoàn thiện, trình kỳ họp Đoàn Chủ tịch lần tới.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam, kiểm điểm đánh giá sau 1 năm thực hiện theo từng lĩnh vực được phân công. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý cho đoàn viên, NLĐ. Theo sát tình hình quan hệ lao động trước, trong dịp Tết. Phối hợp cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, nhất là về bảo hiểm xã hội. Chủ động rà soát các chỉ tiêu cần thực hiện từ nay đến hết năm để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam đã giao.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần tăng cường tổ chức triển khai các hoạt động tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tăng cường thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiến tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.

(laodong.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi