Thứ Năm, 24/9/2020
Sóc Trăng: Nông dân làm giàu nhờ áp dụng kỹ thuật sản xuất hiện đại
 
Mô hình tưới phun tự đồng điều khiển bằng điện thoại thông minh tại xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung. 


Xác định công tác phối hợp giúp đỡ hội viên giảm nghèo và đoàn kết, sáng tạo, khởi nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội trong phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng tập trung đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, tham gia tạo vốn sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp cho nông dân.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức lồng ghép phổ biến, tuyên truyền giáo dục các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, truyền thống yêu nước và khả năng sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân….Kết quả tuyên truyền được 148 cuộc với hơn 4.220 lượt cán bộ, hội viên, ND tham gia.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở NN PTNT triển khai ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ thúc đẩy thực hiện phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo", tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân triển khai dự án "Ứng dụng công nghệ tưới phun 4.0 trên rau màu" thực hiện tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên và xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.

Đến nay, tổng số dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của các cấp Hội quản lý là 487 dự án (trong đó có 157 dự án nhóm hộ, 330 dự án hộ gia đình chủ yếu nguồn quỹ xã vận động), với hơn 1.000 hộ vay, số tiền hơn 21,4 tỷ đồng. Trong đó, có 167 dự án trồng trọt (chiếm 41%), 312 dự án chăn nuôi (chiếm 57%) và 8 dự án nuôi trồng thủy sản.

Qua phát động đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2020 có 133.680 hộ đăng ký, chiếm hơn 61% so với hộ nông dân (cấp Trung ương 862 hộ, cấp tỉnh 5.274 hộ, cấp huyện 23.588 hộ và cấp cơ sở 103.956 hộ). Qua phong trào này đã giúp hơn 288.200 hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 123.000 lao động.

Phong trào ngày càng phát triển, có sức lan tỏa, lôi cuốn, khích lệ hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng cánh đồng lớn, phát triển kinh tế trang trại, gia trại, liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm... ở các địa phương.

Theo Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng, đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Dân vận Tỉnh ủy và sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể cùng với sự nỗ lực của Hội Nông dân các cấp đã đoàn kết triển khai thực hiện, nhân rộng các mô hình, tạo sự chuyển biến toàn diện trong nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm đến đông đảo hội viên, nông dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành động lực để phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới.

(danviet.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi