Thứ Tư, 8/12/2021
Hội nghị Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương lần thứ 9
 
 Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tham gia chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Điểu K'Ré, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Đình Khang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, các hội quần chúng.


 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tình hình quần chúng và kết quả hoạt động của Hội đồng công tác quần chúng Trung ương 6 tháng đầu năm 2020. trong đó nhấn mạnh: Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương đã tiến hành kiện toàn thành viên. Các thành viên Hội đồng trên cương vị công tác và nhiệm vụ được phân công đã đề xuất, tham gia các đề án, chương trình công tác liên quan đến công tác quần chúng; theo dõi, báo cáo tình hình quần chúng theo lĩnh vực công tác được phân công. Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị, cả nước đã nỗ lực thực hiện hai mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19. Cuộc sống dần đi vào ổn định, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt hoạt động của toàn xã hội, gây nhiều khó khăn đối với đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến bất thường, mưa to, dông lốc tại một số tỉnh miền Bắc; nắng nóng, khô hạn kéo dài tại nhiều địa phương, nhất là các tỉnh Nam Trung Bộ; tình trạng giá thịt lợn vẫn ở mức cao... là những yếu tố tác động tiêu cực đến đời sống của nhân dân và sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình đó, đời sống của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn, song họ luôn tin tưởng vào những giải pháp tích cực, kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của Đảng, Nhà nước.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đánh giá: Trong 6 tháng qua, tình hình các giai tầng xã hội cơ bản ổn định. Các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được triển khai thực hiện đã tác động tích cực tới đời sống của các tầng lớp nhân dân. Các cấp, ngành thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc và khiếu nại, tố cáo của công dân; dành sự quan tâm nhiều hơn đối với các đối tượng người dân ở khu vực khó khăn, đặc thù, yếu thế. Những kết quả đạt được trong khắc phục khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19 để phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực đã tạo sự phấn khởi, tiếp tục nhận được sự ủng hộ và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Hội nghị cũng nghe một số ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng đánh giá về tình hình nhân dân, các giai tầng trong xã hội; các kết quả nổi bật, hạn chế trong công tác vận động quần chúng của các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội quần chúng. Đồng thời, đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng công tác quần chúng Trung ương trong thời gian tới.


 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng công tác quần chúng Trung ương đánh giá cao trách nhiệm, biểu dương nỗ lực của Hội đồng công tác quần chúng Trung ương trong đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tăng cường vai trò đại diện quyền lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nêu rõ, các kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đều có sự tham gia tích cực của nhân dân và các tổ chức quần chúng. Những thành tựu, kết quả hoạt động của MTTQ và các hội đã góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết Đảng - Dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng, một số hạn chế trong thời gian qua như: việc nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân và giải quyết, xử lý những vấn đề nảy sinh phức tạp trong xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; phương thức hoạt động, sinh hoạt, mô hình tập hợp của các tổ chức hội quần chúng tại cơ sở gặp khó khăn do quá trình sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; sự phối hợp trong công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc, xây dựng cốt cán hiệu quả chưa cao... là những nội dung cần nghiêm túc khắc phục. 

Trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các tổ chức cần thống nhất nhận thức với hành động, tiếp tục phát huy trách nhiệm, tăng cường nắm chắc tình hình quần chúng, thành viên, hội viên của mỗi tổ chức; tích cực vận động, tuyên truyền, thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các tổ chức cần tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, sâu sát với cơ sở để phản ánh, tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thành viên, hội viên và của quần chúng nhân dân. Đặc biệt, các tổ chức cần tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình nhân dân và các giai tầng xã hội, nhất là tình hình trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân phản ánh, kiến nghị, tham mưu với Đảng, Nhà nước; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết và trả lời các kiến nghị của nhân dân.

Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương cần tích cực tham gia thẩm định, góp ý các đề án về công tác dân vận trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đa dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham mưu về công tác quần chúng trong tình hình mới. Các tổ chức, nhất là các hội quần chúng cần phát huy tính chính trị, tăng cường giám sát, phản biện chính sách liên quan đến quần chúng; vận động quần chúng tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng công tác tập hợp, phát triển hội…; phối hợp hoạt động với chính quyền và phối hợp giữa các tổ chức, đổi mới mạnh mẽ phương thức vận động quần chúng. Trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân./.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi