Thứ Tư, 17/8/2022
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tích cực chỉ đạo đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII


 


Bám sát sự lãnh đạo định hướng của Ban Bí thư, căn cứ quy định Điều lệ Hội, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã kịp thời ban hành các kế hoạch và nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ giúp các cấp Hội
chủ động trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và chủ động tổ chức Đại hội đúng định hướng, nguyên tắc, quy trình. Để giúp các địa phương, đơn vị nắm bắt kịp thời các chủ trương, định hướng, chỉ đạo từ Trung ương Hội trong bối cảnh dịch bệnh, Đoàn Chủ tịch đã tổ chức nhiều lớp tập huấn trực tuyến toàn quốc đến cán bộ, công chức Hội các cấp. Trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, trước những vướng mắc, bất cập đặt ra, nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội tiếp tục được ban hành làm cơ sở để các địa phương, đơn vị tổ chức đại hội bảo đảm đúng định hướng. Mặt khác, Đoàn Chủ tịch phân công các ủy viên Đoàn Chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành theo dõi cụm các tỉnh/thành dự Đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện và đồng hành cùng các tỉnh, thành trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội. Chỉ đạo các Ban chuyên môn thường xuyên nắm bắt tình hình, tổng hợp các ý kiến từ địa phương, đơn vị để biên soạn thành tài liệu hỏi đáp về Đại hội gửi cho các tỉnh/thành Hội tham khảo, nghiên cứu vận dụng phù hợp với thực tiễn.

Đặc biệt, khi dịch bệnh bùng phát, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và nhận định tình hình chung sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức đại hội, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam đã báo cáo Ban Tổ chức Trung ương và Ban Dân vận Trung ương về việc tổ chức Đại hội trực tuyến trong một số trường hợp. Tại các cuộc họp, hội nghị có liên quan, nhất là khi duyệt công tác chuẩn bị Đại hội của các tỉnh, thành, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội luôn nhất quán tinh thần chỉ đạo: Đại hội diễn ra dù trực tiếp hay trực tuyến đều phải bảo đảm nội dung theo quy định, phấn đấu tổ chức Đại hội an toàn, nói không với rác thải nhựa; tổ chức tuyên truyền về đại hội để thực sự đây là sự kiện chính trị, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ.

Căn cứ chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương Hội, Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo đại hội, đồng thời xây dựng và chọn điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và cấp huyện, tiến hành tập huấn về Đại hội cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, cấp huyện; kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội ở từng cấp trước khi tổ chức đại hội diện rộng trong phạm vi địa phương, đơn vị. Phân công cán bộ hướng dẫn, theo dõi, phụ trách địa bàn đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền hỗ trợ kinh phí để tổ chức đại hội đảm bảo về nội dung và thời gian quy định. Một số địa phương đã chủ động đề xuất và được cấp ủy, Hội cấp trên cho tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tuyến. Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị đã nỗ lực với quyết tâm cao để đẩy nhanh tiến độ đại hội và cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo báo cáo số liệu của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội, tính đến hết tháng 9/2021, cả nước có 12.137/12.379 cơ sở Hội tổ chức thành công đại hội (đạt tỷ lệ 98,05% các xã, phường, thị trấn và tương đương). Về cơ bản, Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở đã diễn ra đúng nguyên tắc Điều lệ Hội. Các nội dung của Đại hội được đảm bảo, công tác tuyên truyền, hậu cần được chuẩn bị và thực hiện tốt. Đa số cơ sở bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt bằng hình thức biểu quyết giơ tay, một số ít cơ sở bầu Ban chấp hành, các chức danh chủ chốt bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban Chấp hành mới, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn và có sự kế thừa giữa các độ tuổi. Đặc biệt, trình độ đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu theo chuẩn chức danh. Nhân sự mới tham gia giữ chức danh chủ tịch trong nhiệm kỳ này đa số trong diện quy hoạch, tỷ lệ tái cử chiếm 91,27%, tăng 36,07% so với nhiệm kỳ trước. Các cơ sở chưa tổ chức Đại hội chủ yếu trong vùng dịch, đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, trong đó Bình Dương là tỉnh có số cơ sở chưa tổ chức đại hội nhiều nhất với trên 50% số cơ sở Hội.


Cả nước đã có 495/868 quận, huyện, thành phố (đạt tỷ lệ 57,03% đơn vị cấp huyện) hoàn thành Đại hội phụ nữ cấp huyện. Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện được tổ chức thành công, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, trang trọng, tiết kiệm, được cấp ủy quan tâm tạo điều kiện và đánh giá cao. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, trẻ hóa, có sự kế thừa và phát triển. Việc tổ chức Đại hội đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh; các kế hoạch triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Đặc biệt có 10 tỉnh, thành có lựa chọn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ một số quận, huyện bằng hình thức trực tuyến gồm: Thành phố Hà Nội (02 đơn vị), Bình Phước (01 đơn vị), Bình Dương (01 đơn vị), Hải Phòng (01 đơn vị), Lào Cai (01 đơn vị), Hà Giang (01 đơn vị), Thái Nguyên (01 đơn vị), Sơn La (01 đơn vị), Đắc Lắc (01 đơn vị) và An Giang (01 đơn vị).

Đến hết tháng 9/2021, toàn quốc có 5 tỉnh gồm: Thái Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Yên Bái hoàn thành đại hội phụ nữ cấp tỉnh, trong đó Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La là địa phương được Trung ương Hội lựa chọn tổ chức đại hội điểm bằng hình thức trực tuyến, đây là hình thức tổ chức Đại hội cấp tỉnh chưa từng có tiền lệ, diễn ra giữa lúc đại dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực Tỉnh ủy Sơn La để tổ chức đại hội thành công. Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La diễn ra tại 14 điểm cầu nội tỉnh. Ngay sau kết thúc Đại hội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với các tỉnh, thành, đơn vị trực thuộc; ngày 21/9/2021, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đã ban hành Thông báo rút kinh nghiệm sau đại hội điểm cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó yêu cầu các tỉnh, thành, đơn vị nghiêm túc thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội và bám sát sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy; nghiên cứu bài học kinh nghiệm từ sau Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La để vận dụng phù hợp thực tiễn địa phương. Đến nay một số tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ cấp tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình… đúng dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021).

Hiện nay, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đang tập trung chỉ đạo các tỉnh, thành phố thuộc vùng xanh để tổ chức Đại hội trong tháng 10 và tháng 11/2021; đồng thời yêu cầu Hội LHPN các tỉnh, thành phố chưa hoàn thành Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện có văn bản hướng dẫn hoặc trực tiếp chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch, bảo đảm tiến độ đại hội cấp tỉnh sẽ hoàn thành trước 30/12/2021. Đồng thời, tích cực chuẩn bị các điều kiện hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 3 năm 2022./.

Ngọ Văn Khuyến

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất