Thứ Tư, 30/9/2020
Ra mắt Hội đồng tư vấn chính sách – pháp luật của Tổng LĐLĐVN
 
Ra mắt các thành viên Hội đồng tư vấn chính sách - pháp luật của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Hải Nguyễn 


Tham dự có các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu và các thành viên của Hội đồng.

Hội đồng là tổ chức hoạt động không chuyên trách của Tổng LĐLĐVN, có chức năng tư vấn giúp Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN những nội dung có liên quan đến việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, phản biện các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động, công đoàn và các qui định nội bộ của tổ chức Công đoàn (không bao gồm lĩnh vực kinh tế - tài chính công đoàn). Hội đồng do Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm Chủ tịch. 

Hội đồng tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ chính gồm: Nghiên cứu, phản biện, đề xuất về những dự thảo văn bản ban hành, bổ sung, sửa đổi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động và tổ chức Công đoàn; nghiên cứu, phản biện, đề xuất ý kiến đối với những dự thảo văn bản ban hành, bổ sung, sửa đổi các qui định của tổ chức Công đoàn; nghiên cứu, đề xuất ý kiến về các nội dung và phương thức hoạt động liên quan đến công tác pháp luật của tổ chức Công đoàn.

Phát biểu tại buổi ra mắt, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết, việc thành lập Hội đồng tư vấn chính sách – pháp luật là một trong những giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng chính sách - pháp luật của Tổng LĐLĐVN.

Mong muốn của tổ chức Công đoàn Việt Nam là tranh thủ được tiếng nói, uy tín và tinh hoa trí tuệ từ tập thể các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành trong việc tham gia xây dựng chính sách – pháp luật thuộc lĩnh vực lao động và công đoàn. Theo đó, ở cấp Tổng Liên đoàn là Hội đồng tư vấn chính sách – pháp luật; ở cấp tỉnh và công đoàn trực thuộc sẽ là mạng lưới cộng tác viên chính sách – pháp luật...

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh, Hội đồng tư vấn chính sách - pháp luật ra mắt hôm nay là bước đầu đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam vào thực tiễn. Đây sẽ là điểm khởi đầu tốt đẹp cho những bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn.

Cũng tại buổi ra mắt, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trình bày báo cáo quan điểm của Tổng LĐLĐVN về một số vấn đề lớn trong dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) và dự án sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn. Các thành viên Hội đồng đã đóng góp các ý kiến để hoạt động của Hội đồng hiệu quả hơn, đồng thời cho ý kiến về những vấn đề lớn nêu trên. 

Hải Đăng/ laodong.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi