Thứ Sáu, 30/10/2020
Hậu Giang thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua
 
 Nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng
vì có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động
 do Mặt trận phát động, chủ trì.


Cụ thể hóa phong trào, thành phố Vị Thanh đã chọn những vấn đề, nội dung phù hợp để phát động.

Ông Trần Quang Minh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, cho biết: “Các phong trào thi đua do Mặt trận tỉnh phát động đã được Mặt trận thành phố triển khai thực hiện sâu trong hệ thống Mặt trận trên địa bàn. Trong mỗi phong trào thi đua đều có xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể với những cách làm phù hợp, mang lại kết quả cao”.

Cụ thể, trong xây dựng mô hình đột phá “Tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt”, đơn vị đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 2170 ngày 15-11-2018 về việc thành lập Ban vận động xây dựng mô hình “Tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt” trong cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận, đoàn thể và hội quần chúng trên địa bàn. Có xây dựng kế hoạch hoạt động và phát động thi đua thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố với Văn phòng Thành ủy và Văn phòng UBND thành phố về mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm phải ưu tiên hàng Việt.

Đặc biệt là xây dựng thí điểm mô hình “Tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt” tại các chợ. Hiện thành phố có 5 điểm tại các chợ xã, phường tham gia xây dựng mô hình, mỗi nơi có vốn đầu tư trên 100 triệu đồng với hơn 80% mặt hàng Việt trong mỗi cửa hàng. Bên cạnh đó, khu chợ đêm thành phố Vị Thanh có 33 hộ tiểu thương với 117 gian hàng tham gia gắn bảng “Tự hào hàng Việt, tôi bán hàng Việt”...

Trước đó, đầu năm 2018, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua thường xuyên và đột xuất với những nội dung cụ thể, thiết thực. Như ban hành Kế hoạch số 142 (đột xuất)  về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018, chia làm 2 đợt thi đua ngắn hạn với chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; chào mừng đại hội MTTQ các cấp và kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang”; Kế hoạch số 145 ngày 4-5-2018 về xây dựng mô hình đột phá “Tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt”… Đó là cơ sở tạo thống nhất về nhận thức, hành động để triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh.

Theo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, phong trào thi đua thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh được Mặt trận các cấp triển khai thực hiện rất sớm. Nhất là tập trung thực hiện 17 nội dung thi đua gắn với 5 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận. Các nội dung thi đua yêu nước được triển khai với các hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí rõ ràng, bám sát nhiệm vụ và điều kiện thực tế từng đơn vị.

Từ đó, tăng cường đồng thuận trong xã hội, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Các phong trào, phần việc, mô hình gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”… được tổ chức thực hiện ở tất cả huyện, thị, thành.

Phong trào thi đua còn được biểu dương, khen thưởng kịp thời đảm bảo trên các lĩnh vực, có chú trọng khen thưởng cơ sở, các đơn vị khó khăn, các cá nhân thật sự tiêu biểu. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình tốt, cách làm hay, hiệu quả đã có chuyển biến rõ nét. Qua đó, giúp phong trào thi đua thật sự lan tỏa, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Phát huy hơn nữa kết quả đạt được, năm 2019, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục thực hiện phương châm “Nắm chắc chủ trương; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; bám sát cơ sở” khi triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Nội dung thi đua gắn với lập thành tích chào mừng đại hội Mặt trận các cấp và 2 cuộc vận động lớn do Mặt trận chủ trì. Đặc biệt là chú ý các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả vừa đảm bảo các nội dung, chương trình thống nhất hành động của Mặt trận các cấp vừa hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ cùng cấp và phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương.

Năm 2018, qua sơ kết từng đợt thi đua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho 24 tập thể, cá nhân và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng cho 38 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, chủ trì.


Trường Sơn/ baohaugiang.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi