Thứ Sáu, 30/10/2020
Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2023
 
Quang cảnh Lễ ký kết


Báo cáo kết quả Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011-2017 cho thấy, trong 5 năm qua, hai ngành đã phối hợp tích cực trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội ở nông thôn. Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm và an sinh xã hội cho nông dân, như tham gia ý kiến, đóng góp vào các dự thảo: Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Trẻ em; Luật An toàn vệ sinh lao động...

Trong đó, tích cực đóng góp ý kiến về vấn đề điều chỉnh đối tượng lao động là nông dân, tham gia trực tiếp các điều khoản liên quan đến nghĩa vụ, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật, các chương trình quốc gia... Công tác vận động, tuyên tuyền nông dân thực hiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội được chú trọng quan tâm. Việc tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn được tăng cường, tỷ lệ nông dân sau khi học nghề có việc làm và thu nhập ổn định đạt khoảng 90%. Nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư vốn giúp nhiều hộ nghèo thành hộ khá, nhiều hộ khá trở thành hộ giàu, đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em và người cao tuổi được được triển khai tích cực, nhiều mô hình điểm được nhân rộng. Hệ thống chính sách an sinh xã hội đối với nông dân, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa đã được ban hành khá đầy đủ và toàn diện, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Thông qua Chương trình phối hợp, hệ thống chính sách an sinh xã hội đối với nông dân, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo của Tổ quốc đã được ban hành khá đầy đủ, toàn diện.

Công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động cũng được thực hiện tốt. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 rất thiết thực, hiệu quả, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước giảm còn khoảng 5,35%. 

Theo đồng chí Thào Xuân Sùng, năng suất lao động nông thôn ở Việt Nam còn thấp, thu nhập trung bình của người lao động chưa cao, tỷ lệ thất nghiệp còn nhiều, tình trạng ngược đãi, bạo hành trẻ em ở nhiều nơi còn xảy ra gây bức xúc trong xã hội… Do đó, hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt các hoạt động về an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động nông thôn; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến phát triển “nông nghiệp thịnh vượng; nông dân giàu có; nông thôn văn minh, hiện đại”. 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đánh giá cao hoạt động phối hợp tổ chức dạy nghề, tạo việc làm của Hội Nông dân thời gian qua. Bộ trưởng cho rằng lễ ký kết này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để nhìn lại kết quả của quá trình phối hợp thời gian qua và trách nhiệm của hai cơ quan. Bộ trưởng hy vọng Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2023 sẽ góp phần quan trọng trong phối hợp đào tạo, hướng dẫn, truyền nghề cho nhiều lao động nông thôn. Để chương trình phối hợp có hiệu quả, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước về dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo của hai cơ quan, đồng chí Thào Xuân Sùng và đồng chí Đào Ngọc Dung đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2019-2023.

 
Đồng chí Thào Xuân Sùng và đồng chí Đào Ngọc Dung ký kết Chương trình phối hợp
công tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
giai đoạn 2019-2023
 


Nhân dịp này, Hội Nông dân Việt Nam đã trao Bằng khen tặng 14 cá nhân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng Bằng khen cho 7 cá nhân Hội Nông dân Việt Nam vì đã có thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai bên giai đoạn 2011-2016./.

Với những kết quả đạt được giai đoạn 2011-2017, hai bên tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2023 với những nội dung: Phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, đào tạo nghề ở nông thôn; chương trình giáo dục nghề nghiệp; chương trình việc làm; chương trình giảm nghèo bền vững; chương trình an toàn, vệ sinh lao động; chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chương trình bảo trợ xã hội; chương trình bình đẳng giới; chương trình phòng chống tệ nạn xã hội; chương trình bảo hiểm xã hội; công tác nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách…


Tin và ảnh: Ngọc Mai

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi