Thứ Tư, 25/11/2020
Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9
 

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa 8)

Dự hội nghị còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2018, đất nước ta đã đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, tạo thuận lợi cho hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp. Bước sang năm 2019, trước rất nhiều khó khăn và thách thức, MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, những chương trình mục tiêu của Nhà nước và tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; luôn lắng nghe, tiếp thu và kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có liên quan để tháo gỡ khó khăn; bảo đảm quá trình tổ chức đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, bước sang năm 2019, năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam; năm thứ tư chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng; năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đối với Quốc hội là năm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nâng cao chất lượng hoạt động; đối với Chính phủ là năm tăng tốc, bứt phá phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; đối với MTTQ Việt Nam là năm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9. Đây cũng là năm Đảng, Nhà nước ta xác định đất nước tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

“Do vậy, yêu cầu của việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc cần được củng cố, tăng cường ở mức cao hơn, trên cơ sở tiếp tục phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc và đồng thuận xã hội”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị cần phát huy tinh thần làm việc dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận, cho ý kiến vào văn bản trình Hội nghị, đặc biệt với việc chia thành bốn tổ thảo luận, mỗi đại biểu sẽ có nhiều sáng kiến phát huy vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam giai đoạn tới.

Anh Tuấn, Nguyễn Nam/ nhandan.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất