Thứ Tư, 26/6/2019
Cán bộ Mặt trận phải “thuộc bài và làm đúng vai”
 

Quang cảnh Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hải Phòng; đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Thông tin tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Minh Phương, Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết, trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Thành ủy, HĐND, phối hợp với UBND triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2018 của Mặt trận các cấp.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn dân cư tiếp tục đi vào cuộc sống và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, từ đó tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng.

Trong đó, Mặt trận các cấp của thành phố Hải Phòng đã tích cực vận động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đến nay, có 92/139 xã và huyện Cát Hải về đích xây dựng nông thôn mới; năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” toàn Thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 31/10/2018 đã vận động được trên 175 tỷ đồng, tổ chức chăm lo với số tiền trên 152 tỷ đồng; Thành phố Đà Nẵng vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 30,905 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, Mặt trận các cấp thành phố đã hỗ trợ 15,451 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo và trao 33.503 suất quà trị giá 14.386 tỷ đồng cho hộ nghèo...

Vai trò Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng được coi trọng với cách làm dân chủ, khoa học hơn; công tác giám sát, phản biện xã hội và phối hợp tổ chức hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tổ chức bài bản và có nhiều kiến nghị xác đáng được các ngành chức năng tiếp thu giải quyết...

Tại Hội nghị, đại biểu 5 thành phố trong Cụm thi đua đã chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, từ đó tạo sức lan tỏa trong triển khai 5 chương trình hành động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận của 5 thành phố trong năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, những kết quả này đã góp phần vào thành công chung về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của các thành phố. "Mặt trận 5 thành phố xứng đáng là đầu tầu trong cả nước, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong hoạt động với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay để các địa phương khác vận dụng, học tập và nhân rộng”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn vẫn còn trăn trở khi công tác giám sát, phản biện xã hội ở một số địa phương hiệu quả chưa cao, hậu kiểm kết quả xử lý các kiến nghị giám sát còn hạn chế; một số mô hình trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động chưa tạo được sức lan tỏa, còn lúng túng trong thực hiện xây dựng đô thị văn minh; việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở một số nơi còn thiếu thống nhất và đồng bộ…

Để khắc phục những hạn chế đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận 5 thành phố cần xác định rõ nội dung hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phải “thuộc bài và làm đúng vai”. Đồng thời cần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, không để phát sinh điểm nóng phức tạp ở các địa phương.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, Mặt trận 5 thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”... Tăng cường giám sát, phản biện xã hội và đưa các chương trình đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương và đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Trong công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố bám sát Chỉ thị 17 ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư, hướng dẫn của Mặt trận Trung ương và lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy để tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX vào tháng 9/2019. Đại hội phải thực sự đổi mới về nội dung, xác định khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ, đưa ra được những giải pháp có trọng tâm, trọng điểm trong triển khai các chương trình hành động...

Trên tinh thần khách quan, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã thực hiện việc bình xét các danh hiệu khen thưởng để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định. Hội nghị cũng đã đề cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ là cụm trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc trung ương năm 2019./.   `          

Hương Diệp/ dangcongsan.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất