Thứ Bảy, 11/7/2020
Hiệu quả từ công tác dân vận của các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ
 
Hội viên Hội CCB thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn tham gia làm đường giao thông nông thôn,
thực hiện tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới.


Để làm tốt công tác dân vận, các cấp Hội CCB đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp ủy Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên CCB gương mẫu chấp hành chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Trong phong trào thi đua dân vận khéo phát triển kinh tế, an sinh xã hội, Hội CCB tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tập huấn cho gần 8.700 lượt cán bộ, hội viên về công tác xóa đói giảm nghèo, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nội dung về xây dựng nông thôn mới, kinh nghiệm quản lý sử dụng vốn vay hiệu quả; chủ động khai thác các nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm với tổng dư nợ hơn 3 tỷ đồng, quỹ hội có trên 56 tỷ đồng cho hội viên vay để phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Các nguồn vốn vay và quỹ hội được quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả tốt. 

Hiện nay, toàn tỉnh đã phát triển được 198 doanh nghiệp vừa và nhỏ liên kết trong 6 câu lạc bộ doanh nhân CCB cấp huyện và 1 câu lạc bộ doanh nhân CCB cấp tỉnh, 55 hợp tác xã, 212 trang trại, 3.000 gia trại do CCB làm chủ, giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động, trong đó có nhiều CCB và con em CCB, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trong 13 doanh nghiệp có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm; 33 HTX, trang trại có doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm, hiệu quả từ sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm. Đến nay, gần 92% hội viên có mức sống trung bình trở lên, khá, giàu 52,35%, hộ cận nghèo 4,54%, hộ nghèo còn 3,56%.

Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên được chú trọng. Các cấp Hội CCB đã tích cực vận động cán bộ, hội viên đóng góp ủng hộ các loại quỹ như: Nghĩa tình CCB-Khuyến học, Đền ơn đáp nghĩa, Ngày vì người nghèo, Nạn nhân chất độc da cam… được trên 2 tỷ đồng và phối hợp quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup, các nguồn khác xóa 42 nhà tạm cho hội viên CCB; năm 2018 các cấp hội đã đăng ký giúp 881 hội viên thoát nghèo.

Gắn kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, các cấp hội chủ động lựa chọn 1-2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương và vận động hội viên gương mẫu tham gia thực hiện. Từ sự đồng thuận, các hội viên đã tháo dỡ hàng trăm vật cản, hiến hàng nghìn m2 đất và ủng hộ ngày công lao động trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trong tiêu chí vệ sinh môi trường, hội viên CCB đã tích cực hưởng ứng các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”, “Ngày môi trường” và tham gia đề án “Thu gom xử lý rác thải sinh hoạt của xã giai đoạn 2014 - 2020”; tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thay đổi thói quen sử dụng “túi nilon”, mua lò đốt rác thải mini, phân loại rác xử lý tại gia đình, tổng lượng rác thu gom đưa vào xử lý trên 804m3; vệ sinh, xử lý gần 440 công trình cấp thoát nước, chăm sóc và trồng mới gần 200ha cây xanh các loại, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Hội CCB các cấp còn chú trọng đến công tác dân vận trong tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội và an toàn giao thông ở địa phương. Hội hiện nay có trên 2.500 tổ an ninh tự quản ở các khu dân cư; gần 11.650 tổ liên gia tự quản, các tổ này hầu hết do CCB làm tổ trưởng, đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để tình trạng bức xúc của hội viên và nhân dân ở cơ sở kéo dài, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao. 

Đồng chí Phạm Đức Thọ - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Những việc làm thiết thực của các cấp hội CCB trong năm qua đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương ngày càng vững mạnh, xây dựng nông thôn mới... Thời gian tới, Hội CCB các cấp tiếp tục phát huy dân chủ, đại đoàn kết, tạo chuyển biến lớn trong nhận thức và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận ở các cấp hội, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên.

Thanh Nga/ baophutho.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi