Thứ Năm, 13/8/2020
TP Hà Nội: Lựa chọn vấn đề người dân quan tâm để giám sát
Giám sát của nhân dân đã góp phần nâng cao chất lượng công trình. Ảnh: Quang Vinh.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, sau 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp Hà Nội đã nghiêm túc triển khai thực hiện và ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát nhằm phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách phù hợp.

Tại huyện Thanh Trì, với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, Mặt trận huyện đã chủ động lựa chọn giám sát các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, sát với tình hình của huyện và cơ sở. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Chương cho biết,  từ khi triển khai đến nay, MTTQ các cấp trên địa bàn đã trực tiếp chủ trì tổ chức 87 cuộc giám sát độc lập và 359 cuộc phối hợp giám sát với HĐND và các ban, ngành, đoàn thể huyện. MTTQ từ huyện đến cơ sở cũng đã tổ chức 157 hội nghị phản biện xã hội với các nội dung ngày càng đi vào chiều sâu trên từng lĩnh vực chuyên ngành, chuyên đề, các vấn đề bức xúc trong dân sinh.

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, từ năm 2014 đến nay, các Ban Thanh tra nhân dân trên địa bàn đã tham gia giám sát 828 vụ việc, phát hiện 165 vụ việc có sai phạm, kiến nghị các cấp chính quyền xử lý, giải quyết 142 vụ việc, kiến nghị với chính quyền thu hồi 7.854 m2 đất. 

Bên cạnh đó Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) đã tổ chức giám sát 394 công trình, dự án trên địa bàn. Qua giám sát, Ban GSĐTCCĐ các xã, thị trấn phát hiện trên 41 vụ việc công trình có vi phạm. Các Ban GSĐTCCĐ đã kịp thời kiến nghị, theo dõi việc giải quyết của chủ đầu tư, cơ bản các kiến nghị đều đã được chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đầu tư xây dựng các công trình, tạo lòng tin trong nhân dân. 

Không chỉ ở huyện Thanh Trì, việc thực hiện các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị cũng được MTTQ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố quyết liệt vào cuộc đạt nhiều kết quả tích cực.

Đơn cử như tại huyện Gia Lâm, chỉ trong 5 năm, thông qua 92 cuộc giám sát cấp huyện, 716 cuộc giám sát cấp cơ sở, 2.616 cuộc giám sát của các Ban Thanh tra nhân dân đã phát hiện 449 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, đã kịp thời đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 20 cán bộ, đảng viên và 295 người dân vi phạm, thu hồi được 2.225m2 đất.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở cũng đã tổ chức hàng trăm hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo về chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, kế hoạch công tác giải phóng mặt bằng, công tác xây dựng nông thôn mới, góp ý vào các dự thảo luật.

Những con số chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội mà Mặt trận thành phố đã đạt được. Theo thống kê, sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tham gia 148 cuộc giám sát và khảo sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Dân vận Trung ương, các ban của Quốc hội; MTTQ cấp quận, huyện, thị xã đã thành lập 609 đoàn giám sát, giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét văn bản là 1.667 cuộc và phối hợp tham gia giám sát 3.130 cuộc; MTTQ cấp xã đã tổ chức thành lập 7.190 đoàn giám sát, giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét văn bản 7.440 cuộc và phối hợp giám sát 19.581 cuộc.

Cũng trong khoảng thời gian này, các Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát 32.402 cuộc, các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố đã thực hiện gần 25.000 cuộc giám sát đối với các công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn. Thông qua các hoạt động giám sát, đã kiến nghị với chính quyền thu hồi 252.055m2 đất và hơn 15 tỷ đồng.

Hoạt động phản biện xã hội cũng thu được những hiệu quả tích cực. Tính đến nay, MTTQ thành phố phối hợp với thường trực HĐND, UBND thành phố tổ chức 18 hội nghị phản biện xã hội. 

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Anh Tuấn, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tiếp tục bám sát các chương trình phối hợp của UBTƯ MTTQ Việt Nam, đồng thời căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ chính trị, những vấn đề xã hội nhân dân đang quan tâm để tiến hành hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị ở địa phương.    

Trung Hiếu/ daidoanket.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi