Thứ Ba, 2/6/2020
Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

Tại hội nghị, các đại biểu là Thường trực UBMTTQVN thành phố, đại diện các đoàn thể thành phố, các hội đồng tư vấn của UBMTTQVN thành phố tham gia góp ý về sự cần thiết, tính cấp thiết để ban hành của các nghị quyết; sự phù hợp của dự thảo nghị quyết với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hiện hành; tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội hiện nay trên địa bàn thành phố và tính khả thi của dự thảo nghị quyết khi ban hành. 

Theo đó, các đại biểu đã thẳng thắn nêu quan điểm cũng như phân tích, làm rõ những vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp trong dự thảo nghị quyết. Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân tộc - Tôn giáo của UBMTTQVN thành phố, cho biết: "Trước khi tham gia phản biện, tôi nghiên cứu các văn bản liên quan đến từng dự thảo nghị quyết, các tờ trình để những ý kiến phản biện của mình sẽ góp sức cùng HĐND thành phố quyết nghị ban hành nghị quyết sát với thực tế đời sống, hợp lòng dân, mang tính khả thi cao".

Các đại biểu thống nhất bãi bỏ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố về mức hỗ trợ nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, cho rằng: Thời gian qua, hoạt động tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã chưa tạo được sức thu hút người đọc, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ đọc sách, báo của người dân địa phương. Vì vậy việc bãi bỏ nghị quyết này nhằm giảm chi ngân sách, phù hợp thực tế. Đại biểu đồng thuận với dự thảo nghị quyết quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách và cho rằng việc ban hành nghị quyết này sẽ tạo động lực, khuyến khích việc thu ngân sách địa phương đạt hiệu quả cao. Góp ý dự thảo nghị quyết về việc quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đại biểu phân tích tình hình thực tế hiện nay ở cơ sở và đề nghị các cơ quan soạn thảo văn bản nghiên cứu lại mức hỗ trợ cho phù hợp hơn.

Đối với thông báo của Mặt trận thành phố tham gia xây dựng chính quyền, những đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND thành phố phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố, các đại biểu đề nghị Mặt trận thành phố cần bổ sung phản ánh thêm lĩnh vực quản lý đô thị, xây dựng đô thị văn minh.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân tộc - Tôn giáo của UBMTTQVN thành phố, cho rằng hiện nay các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đô thị văn minh. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố, đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm đầu tư hoàn thiện cảnh quan đô thị, nhất là các tuyến đường đẹp của trung tâm thành phố; chú trọng đến sự an toàn các công trình công cộng; quản lý tốt các dịch vụ du lịch để thu hút nhiều khách du lịch.

Ông Huỳnh Quốc Hoàng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội của UBMTTQVN thành phố cho rằng tại kỳ họp HĐND sắp tới, UBMTTQVN thành phố đề nghị sớm xây dựng Bệnh viện Mắt - Răng - Hàm mặt để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân được tốt hơn.

Còn bà Võ Thị Thanh Nga, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội của UBMTTQVN thành phố, đề nghị UBMTTQVN thành phố cần kiến nghị những vấn đề mà nhân dân bức xúc, lo lắng, cũng như phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con như tình trạng ngập nước khi triều cường dâng cao ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt hay an toàn vệ sinh thực phẩm…

Qua hội nghị phản biện, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu. Hội nghị phản biện lần này có đổi mới hơn so với các lần trước là Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đã mời các cơ quan soạn thảo văn bản cùng tham gia để trình bày các vấn đề mà đại biểu chưa rõ, nhằm cùng nhau góp ý các văn bản hoàn thiện hơn.

Kết thúc hội nghị, ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thành phố, đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến của các đại biểu đã nghiên cứu, tâm huyết góp ý vào các dự thảo nghị quyết sẽ trình trong kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố sắp tới. Đây cũng là cơ sở để cơ quan soạn thảo có thêm thông tin cũng như tiếp thu giải trình và cơ quan thẩm tra nghị quyết có thêm cơ sở thẩm tra, đồng thời giúp đại biểu HĐND thành phố có thêm nguồn thông tin trước khi biểu quyết thông qua việc ban hành nghị quyết.

Sau hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố sẽ tổng hợp ý kiến gửi Thường trực HĐND thành phố, nhằm góp phần vào việc HĐND thành phố ban hành nghị quyết phù hợp, mang tính khả thi cao.

Thanh Thy/Báo Cần Thơ Online

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi